DELA

Kommunreform och kompetens

På Åland arbetar i dag ytterst kompetenta tjänstemän i kommunerna. För att vi ska kunna fortsätta ha det så efter de stora pensionsavgångarna är kommunreformen ett viktigt steg.

Varför?, kan man fråga sig. Jag ser två större orosmoln för den kommunala kompetensen. Det ena är just pensionsavgångarna, vi har på Åland en åldrande befolkning och stora delar kommer att gå i pension inom 10-15 år. Vi kommer att få många stolar att fylla men redan idag är svårt att rekrytera till flertalet kompetenser.

Det andra orosmolnet är att utbildningar idag mer handlar om att utbilda specialister. Tidigare utbildades människor på bredd, idag på spetskompetens. Det betyder att det kommer att vara svårare i framtiden att rekrytera generalister, de som kan lite om mycket.

För mig handlar alltså inte kommunreformen om att göra sig av med kommunala tjänstemän utan att ge kommunerna möjlighet att sköta sina åtaganden bra också i framtiden.

Vi kommer att få brist på personal och den personal vi får kommer med all sannolikhet att i hög grad vara specialiserad, och kommer därför att vilja arbeta inom sitt specialistområde. Större enheter skapar möjlighet att vara specialist.

Att få jobba med det man är utbildad till är tillfredsställande för personalen och skapar dessutom mer effektiva organisationer. Större enheter har också lättare att täcka upp vid vakanser och ledigheter.

Jag konstaterar att kommunreformen inte kommer att rasera den kommunala servicen, det är en grundförutsättning för den samma.

Ingrid Johansson

Liberalerna