DELA

Kommuninnevånarna skall bestämma över kommuninnevånarna

Makten till folket sa ofta min gode vän och tidigare lagtingskollega Gunnar Jansson.

Ingenting kan vara mera sant.

Därför måste kommuninnevånarna, var för sig, i kommunerna få bestämma om de själva vill fortsätta vara en egen kommun eller om de vill gå samman med andra.

På Åland finns det 208 folkvalda fullmäktigeledamöter. Hittills har inte en enda av dem föreslagit att deras kommun skall sammangå med andra kommuner.

Däremot har en handfull landskapspolitiker sagt att Åland borde bestå av betydligt färre kommuner.

Dessa landskapspolitiker försöker på ett obehagligt sätt föra en propaganda genom att påstå att kommunpolitikerna och kommunens tjänstemän inte klarar sina uppgifter eller förstår sitt eget bästa.

Dessutom i svepanda ordalag och utan några som helst konkreta bevis.

Man påstår att större kommunala samhällsorganisationer är starkare än mindre.

Säkert finns det enstaka exempel på detta.

Men likt den åländska självstyrelsen så överväger smådriftsfördelarna väl smådriftsnackdelarna.

För att ta ett konkret exempel, det viktigaste. Befolkningsutvecklingen.

Mariehamns innevånarantal har från år 2000 till år 2014 ökat med ca 1.000 personer

Landsbygdens innevånarantal har från år 2000 till år 2014 ökat med ca 2.300 personer.

Och då skall noteras att samtliga 9 landsbygdskommuners innevånarantal ökat under nämnda period.

Åland är kanske den enda ort i världen där landsbygdens innevånarantal ökat mer än stadens.

Detta är ett typiskt gott exempel på att när många kommunala folkvalda, i detta fall 208 stycken, jobbar för det man tror och brinner för, alltså kommunens innevånare , så blir det också ett gott resultat.

Genom att ge alla kommunala innevånare en god service och närhet till barnomsorg, äldreomsorg, grundskola, fotbollsplaner, motionsleder, brandstationer m.m., både inom stad och landsbygd ,så lockar man också till sig innevånare från både när och fjärran.

Om nu en handfull landskapspolitiker får bestämma i kommunstrukturfrågan så skulle det medföra centralisering av den kommunala verksamheten, centralorten till fromma men för landsbygden och hela Åland till nackdel.

Och till sist , för nu, så har det till och med påståtts att de kommunala kanslierna är betydelselösa för kommunerna. Ingenting kan vara mer fel. På kommunkanslierna förs diskussioner och besluts tas för att ge kommunerna en allt bättre service, många olika lokala föreningar såsom vattenbolag, byalag m.fl. har ofta sina möten på kanslierna.

Många lokala innevånare har nära till personliga besök för att få råd och information. Man kan nog säga att kanslierna är navet i kommunerna. Tar man bort navet ramlar cykeln omkull.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot

Kommunstyrelseorförande i Saltvik