DELA

Kommer Lemland att satsa på Järsö och Nåtö?

Allvarligt oroade över Lemlands kommuns vilja och förmåga att tillgodose Järsö-Nåtöbornas rätt till kommunalservice och likabehandling väckte undertecknade ett initiativ enligt kommunstrukturlagen. Vår tanke var att dels få en grundlig utredning över Järsö-Nåtös ställning i kommunen samt dels att rikta strålkastaljuset på kommunens (o)förmåga att tillgodose innevånarnas framtida behov av äldreomsorg.

Kommunen valde att avslå vår framställning och ställde samma krav på en kommuninnevånares framställning som om kommunen själv hade gjort den. Lagen är visserligen oklart utformad men det är långt ifrån säkert att kommunens tolkning är den riktiga. Även om beslutet är ogint mot Järsö-Nåtö är kommuntillhörigheten inget självändamål för oss. Avgörande är var innevånarna får bästa och tryggaste kommunala servicen.

 

Det hela blev emellertid något grönköpingsaktigt då fullmäktige förvägrade den begärda utredningen men baserade sin motivering på påståenden som om utredningen skulle ha gjorts. Direkt lagstridigt blev behandlingen då kommunen därtill baserade beslutet på hörsägen. Varför ärendet inte fördes till samarbetsorganet med Mariehamn blev hängande i luften och oförklarat.

Vi uppnådde vårt mål att få strålkastarljuset på äldreomsorgen för Järsö-Nåtöborna. Ett enigt fullmäktige erkände nu att Järsö-Nåtö skall betraktas som ett särskilt område i kommunen med särskilda behov och krav på särskilda lösningar. Ett enigt fullmäktige uttalade även ett löfte om att kommunen skall lösa detta. Hur mycket detta löfte är värt då kommunens ekonomiska läge blir alltmer ansträngt återstår att se. I en situation med stigande kommunalskatt där behoven i Järsö-Nåtö ställs mot behoven i den centrala kommunen är det inte svårt att förutse var satsningarna kommer att göras samtidigt som Järsö-Nåtoborna åter får vara med och betala för satsningar som inte kommer dem till godo. Det är en ohållbar situation som måste få sin lösning men det kommer att kosta. Kommer den nu uttalade viljan och beredskapen att finnas när penningströmmen skall gå från Lemland till Järsö-Nåtö i stället för tvärt om? Åtminstone vi tvivlar på det.

 

Johan Dahlman

Järsö

Hubert Sonneborn

Kedholm

Rolf Sandell

Bergö

Torolf Beckman

Granö

Eva Dahlén

Järsö

Hans-Erik Svanfelt

Granholm

Raphael Karlsson

Nåtö

Marja Johansson

Skobbholm

Håkan Lindberg

Nåtö