DELA

Kolla på effektiviteten

Det är verkligen trist att hela tiden i lokaltidningarna, ute på staden bland allmänheten och i den tv-sända fullmäktigedebatten påminnas om hur skarpt det ekonomiska läget är i Mariehamns stad. Alla sektorer måste spara och infrastruktursektorn verkar vara den som måsta spara mest.

När man pratar om att spara inom infrastruktursektorn pratar man genast om minskningar på bland annat gräsklippning, snöplogning, gatubelysning, djuren på Lilla Holmen….. Märkligt tycker gemene man på stan, eftersom dessa verksamheter verkligen behövs för en fungerande stad.
Man bör se över det egna arbetet som utförs och effektiviteten på detta. Staden har enorma mängder entreprenadmaskiner inhyrda, förmodligen på heltid, och man undrar verkligen om detta är nödvändigt. Det bör vara lätt att spara inom dessa arbetsområden och med effektiv styrning av arbeten kan man troligen utföra mycket mera arbeten för otroligt mycket mindre pengar.

Ifall man skulle gå in för att hyra in maskiner för de litet större arbeten och ange starttid samt sluttid skulle effektiviteten bli mycket bättre och timtaxan slutar ticka när arbetet är klart. Ett annat sätt är att bjuda ut arbetena på entreprenad. Detta skulle ju förstås kräva framförhållning, planering och upphandling, men kanske det inte skulle vara så tokigt om någon inom organisationen kunde handha detta. Bara genom att följa med de egna arbetena en tid kan det inte vara svårt att märka att det måste gå att utföra dessa effektivare och billigare än vad fallet är idag.

Det är så i staden att ingen privat person har råd att anlita staden och dess maskiner för arbeten som man kan få andra entreprenörer att utföra. Som skattebetalare i staden är det precis det samma, det vill säga att staden inte har råd att göra arbeten i egen regi under rådande upplägg.
Granska effektiviteten på de egna arbetena samt syna noga hur den inhyrda maskinparken utnyttjas så borde det nog inte vara svårt att märka att här kan det sparas pengar.

Arbetena skall inte vara föreställningar med stor publik.
Fd. entreprenör