DELA

Klargörande

Med anledning av att det sprids felaktiga uppgifter både i medierna och på andra håll om frisör- och mediautbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium vill vi komma med följande klargörande:
Frisörprogrammet har funnits sedan 1963 och har alltid bara tagit in en klass i gången. Utbildningen tar följaktligen in nya studerande vart tredje år.
Mediaprogrammet har sedan starten 1996 haft två klasser inne samtidigt och tar in nya ettor två år i taget men inte det tredje.
Det faktum att varken frisör- eller mediaprogrammet tar in nya ettor till läsåret 2013-2014 är alltså helt enligt plan och har inget att göra med några nya sparåtgärder eller förslag eller utredningar eller genuspolitiska åtgärder över huvud taget.
Den som vill veta mer om respektive utbildningsprogram kan med fördel ta kontakt med undertecknade.
Marlene Bengtsson
Programansvarig, Frisörprogrammet
Peter Bergström
Programansvarig, Mediaprogrammet