DELA

Kandidat – skicka ditt cv

Då vi nu inom en snar framtid kommer att behöva anställa 30 personer till Ålands lagting så skulle jag/vi vilja att alla intresserade lämnar in sin fritt formulerade ansökan samt ett CV. Detta för att det skett en hel del fel rekryteringar genom åren.

Eftersom rekryteringen kommer att ske genom röstning där alla röstberättiga på Åland får delta så är det lättast att du/ ni som är intresserade skickar in cv samt ansökan till båda lokala tidningarna så att alla beslutsfattare har möjlighet att skapa sig en uppfattning om vem som kan lämpa sig till de olika jobben.

Lönen som av många anses är oskäligt hög i förhållande till arbetsinsatserna betalas av skattemedel. Om du inte tror dig ha möjlighet till en tjänst inom den privata sektorn med liknande lön så är de antagligen inte rätt man/kvinna för oss. Varje felinvesterad euro är en stöld av skattebetalarnas pengar. Därför är det av stor vikt att du är en ordningsam och pålitlig person.

Att komma med halvlögner och tomma löften innan en eventuell anställning kan straffa sig i ett senare skede. Att ha innehavt någon av tjänsterna innan i 4, 8 eller 12 år utan att åstadkommit något av värde räknas inte som merit i årets rekrytering.

Gå gärna in på http://www.lagtinget.ax så du får en inblick vad jobbet kan innebära.

Kjell Holmström