DELA

Kan golfdebatten tillföras nya visioner?

Debatten om Stornäset håller nästan på att gå i stå. Intresset för att skriva både för och emot är stort, men snart har det mesta sagts åtskilliga gånger redan och parterna tycks inte beröras av annat än sin egen åsikt. Det finns saker som oroar likt åskmoln och därför skulle jag önska att det tillförs nytt material genom nya infallsvinklar. Det finns väldigt starka argument som ifrågasätter om det är klokt med utbyggnad av golf på Stornäset!
Vattenmiljön skall inte påverkas, säger Kjell Hansson. Fast miljökrav efterlevs, betyder det inte att vattenmiljön blir opåverkad. Utbyggnad känns som ett hån mot skogen och övrig flora. Inget bostadsbyggande! Spåren förskräcker, då man tänker på att golfklubben tidigare har sagt att de inte tänker begära utvidgat område. I dag vet golfklubben inte vad den vill om fem år och vilka anhållanden som då läggs på landskapets bord. Då man tagit bort 70 effektiva hektar från området på Stornäset, så är ytan för övrig verksamhet så kringskuren att var och en inser att användningen av resten kan dödförklaras.

Bedöm kunnandet hos dem som säger emot. För min del började det med Doris Jansson. Det var Doris som fick mig att vakna, genom sin enormt vackra beskrivning av Stornäset som hon gjorde i november senaste år. Jag är förvånad över att de olika byråernas inom landskapsförvaltningen utlåtande får passera utan att till exempel finansutskottet och dess ordförande, till synes, låter sig påverkas och ta till sig värdet av vad som sägs!
Då man har sin åsikt så fixerad att man inte lyssnar på vad miljö-, skogsbruks-, musei- och fiskeribyrån säger i ärendet så är det hårda tag som gäller. Andra exempel på insändare vars argument borde beaktas är Rolf Lindqvists och Johan Franzéns. Avsaknaden av övergripande planering och åderlåtning av växtarter som en skövling av Stornäset skulle åstadkomma, gör att projektet inte kan få förverkligas. Det finns mycket till som är värt att begrunda, inte minst förespråkarnas för föreningen åsikter. Stornäsets vänner behöver arbeta med större visioner i sinnet och inte bara rikta in sig på kommande besvär mot för föreningen hotande beslut.

Det finns andra områden. Så länge principbeslutet, över vad jord ägd av landskapet skall användas till, inte har ändrats så hindrar det ju också att golfbana byggs på Bomarsunds gård. Skall golf byggas på Stornäset måste beslutet ändras och då är ju också Bomarsund öppet för användning. Sunds kommun borde se det som en fördel att få något att hända i det här området. Fästningsområdet får inte störas. Det handlar om betesmark och åkrar. Den skog som finns på området skulle troligen få ett lyft vad gäller kvaliteten om något gjordes här. Vattenmiljön skulle kunna förbättras om man tänker på vad som nu rinner ut i Lumparn via Svinösund. Nedre viken kunde bli en effektiv näringsfälla.

Rågrannen – fästningsområdet – är redan utrustat med camping och restaurang. Man har talat om ett besökscenter i Bomarsund. Lindrigt sagt verkar det lite trögt i portgången. En golfbana så nära skulle öka besöksantalet och säkert underlätta för nödvändig utbyggnad. Det finns en stor mängd argument som känns rättare i Bomarsund än vad motsvarande argument gör på Stornäset. Dessutom finns ju alternativet Godby-Ämnäs som måste få leva ifall någon vågar börja snurra på de hjulen igen! För Sunds kommuns del talar man ju hellre om något som ligger inom dess gränser, men Stornäset kunde sparas.
Om det utlåtande, som kom från landskapets nämnda fyra byråer, hade förts fram lika öppet och starkt som finansutskottet och dess ordförande förde fram argumenten för ett utbyggt Stornäs, så hade hela ärendet känts ärligare och verkligen varit lättare att debattera. Tycker du inte det, du också, Tobben?
Torbjörn Sjöblad,
Föglö, men uppvuxen i Sund