DELA

Källa på det Jack?

Bäste Jack! I insändare och intervjuer har du fört fram olika åsikter om invandrare. Bland annat att de skulle få ”1.277€/mån och fri bostad” samt att de ”kör Mercedes till socialen”. Speciellt summan du nämner ställer jag mig frågande till? Har du någon källa att hänvisa till så att vi kan kontrollera dina uppgifter? Visserligen är du politiker och en politiker talar ju alltid sanning och kontrollerar noga sina uppgifter, men det kan ju ha blivit ett missförstånd?
Enligt inrikesministeriet är annars utkomststödet 30 procent lägre än det som ges till finländare. Detta innebär att utkomststödet för en ogift vuxen asylsökande är 292,22 euro i månaden. Enligt samma källa finns det inget entydigt samband mellan storleken på detta stöd och antalet asylsökande.
Det vill säga att ett land har generösa stöd betyder inte automatiskt att antalet asylsökande ökar, något som till exempel sannfinländarna har hävdat.
Anders Gustafsson