DELA

Jonsson har själv förstört sitt mandat

Representanter för Ålands Framtid försöker via insändare på insändare rättfärdiga sin ordförande Axel Jonssons handlande genom att angripa bland annat undertecknad. Jag vill understryka att jag inte i något sammanhang fällt nedsättande kommentarer om Jonssons beslut att reservera sig i anslutning till Ålandskommitténs delbetänkande.
Däremot har jag beklagat reservationens felaktiga påståenden och Jonssons tråkiga uppträdande vid Ålandskommitténs pressträff 28/1. Jag har inte heller krävt att Jonsson lämnar kommittén men tycker likväl att det vore ett mycket naturligt steg, både pga. sågningen av betänkandet och förolämpningen av de finska ledamöterna.

Vad vill Axel Jonsson uppnå med sin politik? Faktum är ju att i princip allting fortfarande är öppet i kommitténs fortsatta arbete och resultatet beror i hög grad på vår egen förmåga. Gynnar det Åland att Jonsson på egen hand förstört sina möjligheter att påverka kollegiet? Är det ens meningsfullt att involvera ÅF:s ordförande i våra fortsatta interna diskussioner?
Gynnar det Åland att ropa på en folkomröstning i ett läge där 27 av lagtingets 30 ledamöter stöder de uppdragna riktlinjerna? Vad skulle ålänningarna rösta om? Kravet innebär ju inget annat än att vi ska ge upp alla tankar på en utvecklad autonomi.

Åländsk Center är för sin del berett på fortsatt hårt arbete för att ålänningarna ska ha en modern självstyrelselag år 2022. Redan nu kan vi notera betydande landvinningar ifråga om både svenska språket och Ålands folkrättsliga ställning. Det är synd att kortsiktig populism får förstöra ålänningarnas bild av kommitténs ansträngningar.
Harry Jansson ( C )
Åländsk Centers representant
i Ålandskommitté 2013