DELA

Jomala kommun satsar visst på barnen!

På tisdag kvällen antog kommunfullmäktige 2013 års budget för Jomala kommun.
Under mötet och även i vissa medier efter mötet, hävdade socialdemokraternas ledamot Maria Jonsson att: ”kommunen inte satsar på barnen!”. Det är synnerligen orättvist att sprida den myten.

Sanningen är den att få frågor har haft ett sådant fokus i kommunens arbete under 2012 som just barnomsorgen, skolan och de unga. Det har arbetats hårt ända uppifrån kommunstyrelsen och neråt i organisationen med dessa viktiga sektorer. Kommunen har också presterat många bra lösningar och tagit sitt ansvar på alla sätt. Vi har dessutom i princip budgeterat medel på nästan alla punkter där så äskats i dessa sektorer, även om det kända, svåra ekonomiska läget, betyder att vi inte alltid har kunnat tillgodose alla önskelistor och kostnadsnivåer.

Tyvärr har socialdemokraterna i Jomala synbarligen missuppfatta det faktum att vi har ett beräknat överskott på sista raden i kommunens ekonomi för 2013. Detta är inte överloppspengar, som Maria Jonsson tycks tro, att fritt spendera, utan en del av våra dyrbara reserver för att klara långsiktiga investeringar i just barnomsorg, skola etc. Socialdemokraterna föreslog om tilläggsmedel och höjda anslag på väldigt många punkter i just dessa sektorer, utan att ha en finansiering klar, annat än att ta av just resultatet. Kortsiktigt och oansvarigt, när alla andra partier har förstått den tuffa situationen och insett att vi måste suga på ramarna och spara i ladorna för ännu hårdare tider framöver.

Just nu finns inte rum för sosse-populism, utan bara för realism, i Jomalas ekonomi.
Björn Geelnard (M)