DELA

Jämför Air Åland rättvist

Minnet kan spela oss ett spratt. Just nu verkar minnet om flygtrafik till och från Åland gör det. Senast i en insändare i Nya Åland den 20 december.
Även jag minns den tid när flygbolag var nationella och krav på lönsamhet inte fanns. Flyget var snarare en nationalsymbol än ett affärsföretag. Under min studietid i Åbo på 70-talet var flyget ett normalt transportmedlet för studerande. Om jag minns rätt, kostade biljetten mellan Åbo och Mariehamn 36 mk, ungefär 6 €. Men det var 70-tal och flygresan kostade i verkligheten mycket mer än biljetten, skillnaden betalades över skattsedeln.
Det kan vara värt att ta avstamp i brytningen mellan 90-tal och 2000 talet. Då flög bland annat Finnair och Blue 1 på Mariehamn. Antalet resande uppgick till ungefär 120.000 passagerare årligen. Men det var ingen bra affär, varken för Finnair eller andra bolag. När subventionerna försvann måste trafiken bli lönsam.

Resultatet blev att exempelvis Finnair skar ner på antalet turer till Mariehamn och höjde priset. Turlistan skulle vara så kostnadseffektiv som möjligt, dvs flygen gick när det fanns maskiner och besättningar tillgängliga, inte när passagerarna ville eller behövde resa.
Resultatet var att år 2005 flög 43.266 passagerare inrikesflyg till Mariehamn. Dvs 80.000 färre än år 1999. Turlistan år 2005 var sådan att det inte gick att komma till Helsingfors på morgonen, det var sen förmiddag som gällde. Som resultat av denna utveckling, eller snarare avveckling, föddes tanken på Air Åland. Ett flygbolag med fokus på Åland, på en fungerande turlista och anständiga priser.

Priset för en enkelresa med Finnair till Helsingfors år 2005, var 193 €. Inget annat. I december 2010 tar Air Åland 185 € för samma resa.
Rabattbiljetter fanns hos Finnair där lägsta pris, ”Happy Hour”, kostade 71 € till Helsingfors. Den biljetten var omgiven av strikta villkor, endast tur och retur resa såldes och resans längd måste vara minst 3 dygn.
Inte nog med det Finnair tog även 15 € att biljetten bokades via Internet. Det var den krassa verkligheten år 2005, långt ifrån drömmen om 1900-talets flyg.

Air Åland har idag en ungdomsbiljett på Helsingfors från 39 €, senior från 69 € och rabattbiljetter tillgängliga för alla som bokar tidigt, från 79 €. Biljetterna kan köpas som enkel resa utan komplicerade villkor och det tas inte ut någon avgift för Internetbokning.
Flyget rent generellt dras med lönsamhetsproblem. Undantag är bolag som koncentrerat sig på att flyga mellan orter med stort befolkningsunderlag. Mariehamn har inte det, vi är en mycket liten ort i flygsammanhang.
När Air Ålands biljettpris jämförs med linjer som har lika litet passagerarunderlag står sig Air Åland mycket bra. Allt annat är drömmar eller osant.
En jämförelse med Gotland är tydlig. Visserligen är volymen mycket större till och från Visby, tre gånger fler resenärer, men priset är direkt jämförbart med Air Ålands priser. Resan Mariehamn Arlanda är något kortare än Arlanda Visby, medan resan Mariehamn Helsingfors är längre, och det påverkar naturligtvis priset.

Flyget är viktigt för många grupper och det är naturligt att det finns förhoppningar. Men att diskutera flyget i allmänhet och Air Åland i synnerhet och utgå från felaktiga premisser är inte konstruktivt och gagnar ingen
Jan Erik Sundberg
Air Åland