DELA

Jag ville inte sälja till Aktia

Efter att ha varit pa resa i 5 veckor läste jag idag i Singapore de åländska tidningarna på internet. Till min bestörtning konstaterade jag att Göran Lindholm i Nyan påstått att jag i tiden ville sälja Ålandsbanken till Aktia och att det var därför jag fick sparken från banken.
Det ar en ren lögn att jag velat sälja Ålandsbanken! (Jag har för övrigt aldrig ägt eller ens indirekt kontrollerat mer an 1-2 procent av bankens aktier. Som styrelseordförande/vd hade jag inte heller ställningsfullmakt att sälja andra aktieägares aktier. Jag hade med andra ord inte kunnat sälja banken ens om jag hade velat.)

Lindholm hänvisar i det har sammanhanget till Aktias historik. Jag har visserligen inte tillgång till denna här i Singapore men jag uppmanar ändå Lindholm att läsa historiken lite noggrannare. De diskussioner som jag deltog i mellan Ålandsbanken och Aktia under 15 års tid handlade aldrig om försäljning av Ålandsbanken! Däremot nog om att Ålandsbanken skulle köpa delar av eller hela Aktia respektive om fusion mellan Ålandsbanken och Aktia (givetvis endast pa villkor som Ålandsbankenägarna uttryckligen godkände).
Vid den tidpunkt som Lindholm hänvisar till handlade det om samarbete mellan bankerna, inte om fusion, än mindre om försäljning av Ålandsbanken till Aktia. Frågan om en eventuell framtida fusion lämnades i det sammanhanget därhän till dess att Ålandsbankens ägare kunnat utvärdera hur det planerade omfattande samarbetet mellan bankerna utvecklade sig.

Numera är det inte längre en affärshemlighet att alla storägare/storägarrepresentanter (inklusive Lindholm) uttryckligen ville ha ett anbud av Svenska Handelsbanken på sina aktier i Ålandsbanken vid det möte som Ålandsbankenägarnas utsedda förhandlare med SHB arrangerade mellan storägarna/representanterna å ena sidan och mig å den andra under den tidsperiod då man väntade pa SHB:s anbud år 2001.
Vid det mötet var det bara jag som explicit sade att jag absolut inte säljer mina aktier i Ålandsbanken. (Anders Wiklöf anslöt sig till min linje cirka en vecka senare). I det perspektivet är det väl magstarkt att Lindholm, som dessutom aktivt deltagit i och försvarat försäljningen av Ab Chips till utomåländska intressen, kallar de åländska försäkringsbolagen och indirekt sig själv för ”den åländska fronten” och hävdar att jag, som var den enda som uttryckligen motsatte mig en försäljning till SHB och som alltid drivit linjen att åländska bolag bör ägas av ålänningar, skulle ha arbetat för en försäljning av Ålandsbanken till Aktia.

Däremot har jag från tid till annan förordat och arbetat for samarbeten respektive fusion mellan Ålandsbanken och Aktia, som enligt min uppfattning är den för Ålandsbanken storleksmässigt och språkpolitiskt bästa partnern i Finland. I det sammanhanget har jag åtminstone tidvis agerat med uppdrag och fullmakt från ett fullständigt enhälligt förvaltningsråd i Ålandsbanken!
Jag tycker faktiskt att Lindholm borde skämmas!

Folke Husell