DELA

Jag vill se KST, som inte är under ÅHS

Joanna Isaksson skrev i sin insändare att socialvårdslagen är föråldrad och gav några exempel. De är dock inte sanna eller inte har med socialvårdslagen att göra. Alla kvinnor (och män) som blir misshandlade i nära relationer, kan åka till skyddshem Tallbacken. Skyddshemsverkssamheten fungerar bra på Åland.

När det är fråga om vård, så är det hälsovård och hör till ÅHS. Jag tror att alla kommuner tar arbetsgivaransvaret när det gäller personliga assistenter. Vi vet att det oftast inte är möjligt för brukaren att ordna allt som krävs. Men kommunerna fick stark kritik från ÅMHM som anser att kommunerna inte ger brukarna information att de själva kan sköta arbetsgivarrollen. Som jag tolkade ÅMHM:s brev till kommunerna, önskar brukarna själv ta hand om arbetsgivaruppgifterna, men kommunerna hindrar dem.

Det är lätt att ta upp enstaka saker (till och med sådana som inte ens stämmer) och säga att sociallagstiftningen inte fungerar. Men sociallagstiftningen är mycket komplicerat och utvecklingen som sker i riket (mot stora social- och hälsovårdsområden) passar inte till ålandska förhållanden. Tyvärr är våra resursser att stifta lagar (lagar som fungerande och är bra) på Åland små. Vi borde ta det som passar oss från riket och sedan ta egna lagar då rikets lagar inte passar.

Jag har nu arbetat som socialarbetare på Åland i tio år och under hela den tiden (och före det) har det ofta varit oklart vilken lag som gäller. Fungerande lagstiftning betyder rättsäkerhet både för klienter och tjänstemän, men situationen nu på våren skiljer sig inte markant från den situation vi har haft under flera år.

Jag vill se blankettlagar som passar i åländska förhållanden och egna lagar som fungerar. Och jag vill se KST, som inte är under ÅHS.

Marjo Österberg (S)