DELA

Jag undrar vem som är fuskare?

Kommentar till Jan Grönstrands insändare:

”Dilettant” = amatör, lekman, klåpare, fuskare. Ja så föredrar Jan Grönstrand att kalla mig och många, många andra som under de gångna månaderna försökt få beslutsfattare att ta ett förnuftigt beslut och ta en time-out och tänka om vad gäller Pommern. Jag undrar vem som är fuskare, klåpare i detta sällskap.

Jag redogör för mig personligen: Mellanskola klar 1967, sjömansskola klar 1967 Styrman, Överstyrman och Sjökapten med samtliga avdelningars medelvitsord över 9,10 (av 10 möjliga), sedan en lång sjömansbana på allt ifrån tankfartyg (Finlands näststörsta) passagerarfartyg, konventionella torrlastare och rorofartyg för att inte tala om bogserbåtar. Tjänstgjort som styrman och överstyrman åren 1973–1983 och befälhavare.

1980–2004 Under samma tid har jag på mina lediga perioder arbetat på rederikontor och skött bland annat operativa uppdrag som tekniskt underhåll på en flotta, som mest bestod av 20 fartyg. Dessutom har jag under 7 år tid jobbat med fartygsförsäkringar och skador varav Sally Albatross’ brand och senare hennes grundstötning kanske är de största med efterföljande reparationer. Övervakning av Gustaf Eriksons nybygge Balderö 1978 i Ulsan i Korea.

Mitt egna rederi startade jag 1989 med en liten 10-meter bogserbåt. Idag förfogar jag över en flotta om 8 motordrivna fartyg varav två delägda och fem pråmar varav en inchartrad. Verksamheten idag går bra och företaget har väl haft AAA rating under sammanlagt snart 10 år. Jag kan ju bara konstatera att Jan inte tänkt sig för det minsta när han skrev denna insändare. Jag vet att även sådana personer som Jan inte avsett kan få sig en släng av sleven med denna generalisering.

Det skulle bli en lång insändare om jag upprepade vilka grodor Jan med sällskap har planterat men jag kan ta några som exempel ur dagens artikel. Nitskarvar öppnar sig inte som en trasig dragkedja, framförallt inte nitskarvar som är under vattenlinjen. Det enda som kan liknas vid en dragkedja även om det är avlägset är vad jag skulle vilja kalla rostsprängning. För detta krävs mycket tillgång till syre vilket inte existerar på ställen där man har pratat om spaltkorrosion, utan kan förekomma ovan vattenlinjen. Pommerns utsidor har inte visat spår av sådan vad jag kunnat se.

Läckor kan man förvisso råka ut för av olika orsaker, men ett fartyg eller musealt föremål som sköts på ett korrekt sätt och är under uppsyn, vilket Pommern torde vara eller åtminstone borde vara så kan man åtgärda detta på ett enkelt sätt tillfälligt för att senare göra en permanent reparation. Vi har tidigare tittat på fartvindens inverkan under bogsering. Då fick vi klart för oss att man bör bogsera Pommern in uppemot 50 knop för att uppnå samma effekt på riggen som vid kajliggande, eller i sin dock för den delen i Mariehamn under en ganska vanlig höststorm. Som bekant bogserar vi ju henne i bara 4-7 knop.

Nu påstår Jan att en stock kan slå hål på bordläggningen vid bogsering. Bästa Jan, det samma gäller här som vid ovannämnda scenario dvs vi tänker bara bogsera henne med 4–7 knop, inte 50 knop. För att en stock skall utöva någon som helst påverkan på Pommerns skrov så bör stocken komma med ändan före från sidan rätt in i skrovet med en avsevärd fart. Tänk efter själv, bogserbåtens propellerström flyter vackert förbi hennes skrov och en stock skulle möjligen rulla längs utsidan men förmodligen bli bortsköljd av bogvågen. Stocken kan ju bara träffa en punkt på skrovet i 90 grader och det är stävjärnet, och det håller garanterat. Jag tycker det räcker med denna typen av skrämselpropaganda nu.

Jan har noterat att dockan i sin nu utbjudna form saknar sidokölblock dvs stöd under slaget. Nu förlitar man sig på två kuddar på vardera sidan som förvisso räcker till då hon står upprätt i dockan men vem garanterar att hon sjunker rakt ner, och är dockans sidor och dessa kuddar dimensionerade för de vindstyrkor som kan komma att blåsa tvärs genom riggen på Pommern då hon landar på kölblocken. Botten kan inspekteras närsomhelst även i flytande läge av därför av såväl klassificeringssällskap som sjöfartsmyndigheter utsedda dykare. Jan borde nog använda ett sakligare tonläge om han vill föra fram sin egen åsikt om Pommerns framtid.

Henry Höglund