DELA

Jag tror på respektfull dialog

Torbjörn Engman väljer att skriva en insändare där han beskriver sin upplevelse av skärgårdens Socialdemokraters öppna möte om skärgårdstrafikens framtid. Han fortsätter i sin insändare liksom på mötet att gå på person istället för sak. Det är beklagligt. Mötet var skapat för dialog och för att ge utrymme för folks oro, frågetecken, beskriva konsekvenser samt komma med idéer och förslag till lösningar. Jag var mycket glad över att flera ledande politiker valt att komma för att lyssna. De var inte inbjudna för att försvara liggande förslag utan för att lyssna på oss.

Jag tror på dialog och jag tycker att mötet huvudsakligen präglades av det. Jag tycker också att det är oerhört viktigt at vi alla även när vi blir arga och upprörda bromsar upp och försöker vara konstruktiva. Det är grunden för konflikthantering och vi står just nu i en konflikt kring skärgårdsbornas behov av trafik och dyrare trafik och mindre pengar.

Jag pendlar själv mellan att vara sorgsen, ja rent av ledsen, till att bli arg för jag tycker att förslaget inte är bra och att politiker tidigare inte har startat den viktiga process som vi behöver för att få en trafik som skapar förutsättningar så att vi kan leva och utveckla våra små skärgårdssamhällen. Samtidigt blir jag arg för att vi (jag själv inkluderat) skärgårdsbor inte tidigare och starkare drivit på för förändring. Men det tredje stadiet är att försöka vara konstruktiv, vilket är det viktigaste.
I det är möten och samtal där man lyssnar på andras resonemang, oro och tankar för att hitta nya lösningar oerhört viktigt. Mötet på Seglinge var ett av Camilla Gunells och mina bidrag till det. Men att Torbjörn Engman som är ordförande i Näringslivsnämnden såg det som viktigt att skälla på de inbjudna gästerna istället för att konstruktivt kritisera förslaget kan jag bara beklaga.

Att Torbjörn Engman dessutom i sin insändare påstår att ”allt skulle vara klappat och klart” då både lantråd och infrastrukturminister tydligt sa att det ligger ett förslag som nu är ute på remiss anser jag vara respektlöst. Inget är klart förrän beslut om trafiken är fattat, det som däremot är beslutat är att det måste sparas i landskapets budget vilket innebär att också trafiken drabbas.

Utifrån detta är jag glad över att så många engagerar sig och lägger massor av tid på att hitta lösningar. En del kom fram på vårt möte, annat växer fram i den dialog som förs på Facebook. På torsdag har kommunen bjudit in till ett möte för att samla in förslag och idéer samt konsekvenser av liggande förslag för att vi sedan ska slutföra arbetet med ett remiss svar. Landskapsregeringen har meddelat att kommunernas remissvar väger tungt men det betyder inte att andra grupper ska låta bli att lämna in egna remissvar.
Mia Hanström