DELA

Jag kandiderar för folkomröstning om EU

För mig som inflyttad är Åland världens bästa plats och beslutet att flytta hit var det bästa beslut vi någonsin fattat för vår familj. Trygghet, gemenskap, frihetssinne, enkelhet, familjeorientering, idyllisk natur; Åland har gett oss allt vi önskade och mer därtill.

Ibland krävs det någon utifrån för att se saker med nya ögon och ibland krävs det att unga människor vågar ta ordet att förmedla sin verklighet. Under de snart åtta åren som jag bott på Åland har det hänt mycket. Jag har fött tre barn till, köpt mitt första hus, varit med om en pandemi, sett utbrottet av krig i Europa och Finlands inträde i Nato, rusande mat- och elkostnader, jobbiga ränteökningar på lån och en så gott som outhärdlig tyngd regleringar och detaljstyrning som alla direkt eller indirekt kommer från EU och som hindrar det åländska näringslivets, privatpersoners, jordbrukets och offentlig sektors frihet att bestämma över sig själva.

Det finns de som tror att utan EU kommer ålänningar förstöra för sig själva, missköta sig eller rent ut sagt inte klara sig. De som säger det kanske skulle behöva vara inflyttade och se Åland med mina ögon.

Min upplevelse är att ingen bryr sig om Åland så mycket som ålänningar gör. Ingen har sådan insikt i det åländska samhället som ålänningarna har. Ingen är så investerad i Åland som ålänningarna, för det är vi som bor här.

Och läser man lite åländsk historia bekräftar den att ålänningar är driftiga, lösningsorienterade och fullt kapabla att utöva sitt eget självbestämmande. I stället för att vänta på att känna mig representerad av någon i lagtinget har jag helt enkelt beslutat att lyfta diskussionen själv. Som ung kvinna för friheten har jag bestämt mig för att kandidera till lagtingsvalet i höst med bland annat målet att Åland ska hålla en ny folkomröstning för Ålands utträde ur EU.

VICTORIA JOHANSSON

MODERSKAPSLEDIG PARTISEKRETERARE FÖR OBUNDEN SAMLING