DELA

Jag hedrar alltid avtal

Barbro Sundback påstår felaktigt att Mariepark skulle tillfalla staden den 10:e december. Mariepark Ab har anhållit om förlängning om fyra år i enlighet med punkt 2.3 byggnadsskyldighet i arrendeavtalet avseende Tomt nr 4 i kvarter 15 i stadsdelen Främmanberg i Mariehamns stad, fastighetsbeteckning 478-1-15-4, kallad Mariepark.

Motivering till anhållan är att det under de senaste fyra åren visats intresse från arrendegivaren att anlägga ett demensboende på platsen. Mariepark Ab har under denna period inte valt att gå vidare med planerna för en hotellstugby.

Detta torde Barbro Sundback känna till då hon själv var med och tittade på Mariepark och samtidigt förde fram Mariepark som det vinnande förslaget i kommittén.

Att staden skulle neka en förlängning av byggnadsskyldigheten som uttryckligen finns upptagen i punkt 2.3 i arrendeavtalet skulle bli enkel vunnen tvist i domstol eftersom staden själv visat på andra avsikter för området och på så sätt vilselett arrendetagaren.

Arrendetagare skall behandlas lika och därför är det nu tillfälle att besluta om staden behöver området eller inte. Byggnaderna är inte värdelösa vilket en nyligen uppdaterad värdering och besiktning påvisar.

Mariehamn Stad använde inte sin hembudsrätt 2003 och lät mig köpa Ålandsparken. Det klargjordes då tydligt vad avsikten med min satsning var. Mariehamn Stad bör kanske rannsaka sitt samvete vad gäller hanteringen av Mariepark.

Att Mariepark sedan tog fram en ny plan för en hotellstugby var för att hitta något som gick att förverkliga på området.

Jag blev kontaktad av staden för att man hade ett intresse av att använda området och jag tidigare meddelat jag gärna säljer för att istället kunna fokusera på min centrumsatsning. Staden ville efterhöra ett lägsta pris jag kunde släppa byggnaderna på området för. Detta har tagits fram och nu finns alla underlag för ett beslut.

Jag hedrar alltid avtal och om staden inte behöver området så bygger jag stugor ett par år och låter centrumsatsningen vänta. Svårare än så är det inte.

DENNIS JANSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp