DELA

0 euro för Mariepark

I media har vi kunnat läsa om ett förslag att staden skulle köpa Mariepark AB:s fastigheter för 675.000 euro.

Vi har även kunnat läsa att bolaget enligt hyresavtalet är skyldigt att bebygga fastigheten till 80 procent enligt planer till december 2023. Så kommer uppenbarligen inte att ske och i december kommer staden att ha rätt att häva avtalet och kräva ett avtalsvite om högst 272 800 euro. Enligt avtalet skall sedan byggnaderna rivas av Mariepark Ab.

Om staden låter tiden gå så erhåller alltsåsStaden 272.800 euro i sinom tid. En skillnad om 947 800 euro mot alternativet att nu köpa fastigheterna. Pacta sunt servanda är den gamla regeln. Inte att hjälpa motparten från sina åtaganden på grund av ett undertecknat avtal. Det ger bara en känsla av vänskapskorruption och politiskt mygel inför ett stundande val.

Med tanke på valet i höst skulle undertecknad vara intresserad att veta vilka av de folkvalda som vill slösa en miljon av mariehamnarnas skattepengar på detta sätt.

Förslaget försvaras med att staden då slipper en lång rättsprocess angående värdering av fastigheterna. Som jag ser kunde staden efter att de sagt upp avtalet erbjuda att avstå från att byggnaderna måste rivas och att staden kan ta emot dem utan avgift. Det blir ju billigare för Mariepark Ab.

Min förhoppning är att stadens förtroendevalda istället funderar på hur man kunde förvalta 947 800 euro på bästa sätt för vård, skola och omsorg.

STEPHAN TOIVONEN
MARIEHAMNARE

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp