DELA

Jag har varit vid samtliga plenum

Smålog lite när jag läste Igge Holmbergs råd om vad jag borde göra. Men jag tänker inte sätta mig i hans sandlåda och börja ge råd åt mina kolleger om vad de skall göra eller kanske framförallt vad de inte borde göra. Men så han insinuerar att jag skulle ha varit frånvarande något plenum, och det måste jag dementera. Jag har varit närvarande vid samtliga plenum under min mandatperiod. Från namnupprop till sista klubbslaget. Erfarenheten kommer med åren heter det, men i värsta fall kan seniliteten komma före.

Eftersom Igge dessutom än en gång framför falska anklagelser om att jag skulle vara skattskriven i Portugal, så måste jag än en gång dementera dem.

Den första jag hälsade på när jag steg in i stadsfullmäktige var just Igge Holmberg. Har han glömt det? Har Igge Holmberg glömt att man inte kan bo i någon annan kommun om man är i kommunfullmäktige? Man får vistas på annan ort, men man måste vara ”skattskriven” på den ort där man sitter i fullmäktige.

Igge skriver också att det är få som stöder ÅLD i spalterna. Jag har inte räknat, men som jag ser det så är det ganska sällan personer som är aktiva inom ÅLD utan det är utomstående sympatisörer.

Med min oerfarenhet har jag trott att mina sympatisörer helt enkelt tycker att jag klarar av att skriva insändarna själv.

Men å andra sidan så får en del av dem ofta se ett utkast före och kommer gärna med synpunkter.

Speciellt när det gäller repliker mot Igge, så är kreativiteten ganska stor.

Så egentligen borde jag kanske ibland underteckna insändarna enbart med åländsk demokrati och inte alls med mitt namn.

Intressant också att Igge efter att ha framfört falska anklagelser sedan snabbt skriver att han drar sig ur debatten. Och bra så.

Men om Igge en gång till falskeligen hävdar att jag skulle vara skattesmitare kommer jag att ställa mig vid hans sandlåda och ge en replik som åtminstone ingen läsare någonsin kommer att glömma. För nog minns väl Igge ännu att vi lagtingsmän måste ”tåla” lite mer?

Stephan Toivonen