DELA

Jag är inte illojal eller osaklig

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för Obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp. Inledningsvis vill jag minnas att vi kom överrens om att Ingrid Zetterman (Lib) som ledde förhandlingarna skulle kommunicera resultatet med media.

Det var därför förvånande när jag den 3 januari både läste och hörde i lokala medier att Barbro Sundback kungjorde att Ingrid Zetterman skulle bli stadsstyrelsens ordförande. När Sundback är den som bryter överenskommelsen är det ju märkligt att inte vi andra politiker får uttala oss kan man tycka.

Jag blir lite fundersam varför Socialdemokraterna i Mariehamn tar till sig kritiken som förts fram om att man väljer att sätta en ordinarie stadsstyrelseledamot även i en politisk nämnd i Mariehamn. Som politiker i Mariehamn i över 12 år och vid förhandlingsbordet efter flera val har vi haft en gemensam regel och överenskommelse i Mariehamn. En politiker skall inte sitta på två stolar, ordinarie i styrelsen och i en nämnd. Socialdemokraterna väljer att bryta detta. Det är upp till var och en att tolka vem som brutit vad och vad orsaken är.

Som tidigare gruppledare i Mariehamn för Obundna vill jag slutligen passa på att tacka S-ledamöterna Ulla Andersson och Martin Nilsson för ett gott samarbete i socialnämnden och stadsfullmäktige under den senaste mandatperioden. Vill även rikta ett tack till det samarbete jag haft med Sara Kemetter. Jag hoppas vi ses i stadspolitiken även i framtiden.

ANDERS HOLMBERG

STADSSTYRELSELEDAMOT