DELA

Istället för kommunsammanslagning

Jag har aldrig tyckt att centralisering är bra. Det är småskaligheten som ger de bästa förutsättningarna för gemene man att involvera sig i beslutsfattande som påverkar hens liv.

Jag köper inte premissen för kommunsammanslagningar som har presenterats av Ålands Landskapsregering. Det här skräckscenario där framtiden kommer att vara så grå om inte kommunerna slås ihop behöver inte alls vara sant. Vad är källan till dessa undergångsteorier?

Om man tittar på statistik ser det ut som allt fler blir äldre och allt få unga blir kvar att betala för vår välstånd. Men varför skulle lösningen till det här problemet vara kommunsammanslagningar? Kommer inte problemet att kvarstå även om Åland har bara fyra kommuner?

Jag tycker att vi ska tackla problemets kärna, alltså befolkningstillväxten. Det finns två åtgärder som tillsammans kan trygga framtiden i alla de åländska kommunerna.

1. Uppmuntra ålänningarna att skaffa fler barn. I de senaste Åsub statistiken har de åländska familjer i genomsnitt 1,75 barn. Om vi skulle få upp genomsnittet till 2 – 3 barn skulle framtiden se mycket ljusare ut.

För att uppnå detta behöver vi hjälpa till de unga familjerna på vägen. Konkreta åtgärder skulle vara att ta bort barnomsorgavgiften, införa skattelättnader för barnfamiljer, hjälpa de unga familjerna att få förmånligare bostadslån.

2. Uppmuntra inflyttning till Åland och se till att de inflyttade stannar kvar på Åland. Det finns alltför många inflyttade som kommer till Åland, jobbar och sparar ihop pengar i några år för att sedan flytta tillbaka till sina hemländer. Varför? För att de har aldrig blivit integrerade i det åländska samhället. Konkreta åtgärder för att ändra på detta är att förse de inflyttade som är i arbete med flera alternativ att lära sig svenska på och att ge dem möjlighet att vara delaktiga i samhället genom att uppmuntra deltagandet i föreningar, idrottsklubbar och inte minst politik.

Det är en av anledningarna till varför jag ställer upp i val och försöker visa de inflyttade att de också kan vara med och påverka. Om jag lyckas komma in i lagtinget skulle jag vara den första lagtigsledamoten någonsin som är född utanför Norden. Det är väl dags att även de nya ålänningarna ska ha en röst i lagtinget! Vi är ändå cirka 10% av Ålands befolkning idag! (fastbosatta på Åland som är födda utanför Norden).

Den bästa lösningen för framtiden är att vi ska bli fler i alla kommuner på Åland. Då finns det förutsättningar för fortsatt välstånd. Det här kommer jag att jobba för om jag får ert förtroende.

JONAS SOMMARHED

LAGTINGSKANDIDAT FÖR CENTERN