DELA

Integrera kulturen som resurs i hela samhället

Kulturen är en av de viktigaste byggstenarna i hela samhällsarbetet.
Kulturen är ett komplex som skall ingå hela vår omgivning.
Den skall enligt min mening integreras i alla samhällsområden som en resursgivande kraft för medborgaren och därigenom för hela samhället. Näringsliv, vård, skola och miljö är områden som vi speciellt skall fokusera på.

Näringslivet har ofta setts som enbart sponsor i sammanhanget, men jag skulle vilja rikta kulturen som resursgivande kraft till näringslivets alla områden (via arbetstagaren samt som komplement i produktutveckling och -försäljning.).
Inom vården kan kulturen användas i stor utsträckning som stimulans till människans inneboende läkande kraft. Allt detta kan ske via mindre men medvetna insatser i form av estetik i närmiljö, kurser – och workshops , rekreation, professionella konstterapitjänster osv. Detta skulle även skapa arbetstillfällen för kulturarbetare, öka innovationen och mångfalden(s möjligheter) i kulturen. Och inte minst – ge individen inre balans!

Inom skolan kan man ytterligare integrera innovationkraften i alla ämnen samt erbjuda eleverna ‘en kulturell ryggsäck’ som innehåller en viss valbar mängd kulturupplevelser på fritiden.
Kulturens positiva effekter är vetenskapligt bevisade. Nu handlar det bara om att omvandla och använda kulturen som resurs och källa för välbefinnande för alla.
(Inom kort kommer jag med mina åtgärdsförlag för detta)
Hannele Vaitilo, (lib)