DELA

Inte som i Sverige

Ålands socialdemokrater vill införa hemspråksundervisning i den åländska grundskolan – det skriver Frisinnad samverkans Wille Valve på deras hemsida. Det stämmer – men sedan har han tydligen fastnat vid hur de har gjort i Sverige.
Socialdemokraterna vill öppna frågan för diskussion och alla skall ha möjlighet till att ge förslag på hur det skulle kunna införas i praktiken. Det vi betonar är att det skall ge möjlighet till hemspråksundervisning då det finns elevunderlag för det – alltså inte till alla ev. 50 språk som kan finnas i vårt snart så mångkulturella samhälle – det kommer tyvärr inte att vara ekonomiskt eller praktiskt genomförbart.

Det är då frågan om att ge de som redan har två eller flera hemspråk möjlighet att utveckla det ”andra” språket på en nivå som kan motsvara det svenska språket – för att de inte skall ha en lägre nivå på bland annat grammatik och senare under vidareutbildning ska ges möjlighet till att kunna avlägga till exempel. akademisk utbildning i sitt ”andra” språk. Man bör se hela upplägget ur den synvinkeln att alla skall ges möjlighet att förkovra sig i sitt eget eller ”andra” språk redan i grundskolan. En mångfald av språk ger i förlängningen Åland mer möjligheter rent globalt, för att delta i till exempel företagande i hela Europa – öppna vårt Åland för samarbete världen över.
Sophia Ålund (s)