DELA

Inte konstigt att Centern förlorar väljarnas stöd

I onsdagens Nyan bekräftas ännu en gång att Centern med partiordförande Veronica Thörnroos i ledningen faller i opinionssiffrorna. Intrycket bekräftas när man läser vidare och ser vad partiordförande Thörnroos väljer att driva politik på. Bildningsverksamheten ska bort! När det av bondeorganisationerna grundade bildningsförbundet ÅBF läggs ner på grund av ekonomiska oegentligheter ska det av arbetarrörelsen grundade ABF också bort, trots att de på ett exemplariskt sätt sköter sin verksamhet. Liksom i många frågor där Veronica Thörnroos debatterat på sistone ger utspelen uttryck för missunnsamhet och avundsjuka snarare än viljan att utveckla samhället.

Både Centern och Socialdemokraterna har sitt ursprung i folkrörelser. Båda två hade i tiderna behov av att ge sina medlemmar och andra intresserade bildning och kunskap då samhället inte erbjöd mer än folkskola och vidare studier för dem som hade råd. Under årens lopp har bildningsverksamheterna utvecklats sida vid sida med välfärdssamhället och de utbildningsmöjligheter som idag finns.

Under varje lagtingsperiod ifrågasätts i något skede bildningsverksamheten. Socialdemokraterna har alltid starkt försvarat den, både bildningsförbunden, Medis och tredje sektorn därför att den sociala hållbarheten i samhället och människors möjlighet att växa är viktiga värderingar för oss. Alla människor behöver någon gång i livet nya möjligheter att lära sig något nytt, utveckla sitt tänkande för att finna mening och ny gemenskap. För bildningsförbunden finns det sedan 2009 en lag som reglerar deras verksamhet och finansiering. Lagen utgår ifrån att folkbildning är viktig för demokratisk utveckling och medborgarnas möjligheter att öka sin förståelse i allt mer komplex omvärld, samhälle och arbetsliv. Så här lyder lagen ”Landskapets stöd till det fria bildningsarbetet ska ha till syfte att främja livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati, samt verksamhet i medborgarsamhället.”

I tider av fake news, kortfattad information och de sociala mediernas ökande inflytande på våra liv behövs också arenor för möten, samtal och utbyte av erfarenheter mellan människor och där utför tredje sektorn och den fria bildningen ett viktigt arbete. Varför skulle man vilja lägga ner det? Min uppfattning är den motsatta och uppenbarligen tänker över 6 000 ålänningar lika som mig, eftersom de via sina 33 föreningar är medlemsföreningar i ABF, alltifrån fackliga föreningar till kultur-, miljö- och socialt engagerade intresseföreningar. ABF är inte någon partiorganisation, det är ett förbund öppet för alla intresserade.

Jag hoppas att Centern och Veronica Thörnroos i stället kan komma med utspel i dessa valtider som är konstruktiva och som bygger det åländska samhället starkare. Jag menar att vi bygger Åland människa för människa. Det skapar tillit och bra grund för ett gott samarbete. Det behöver vi på Åland, snarare än avundsjuka och konflikter.

CAMILLA GUNELL (S)