DELA

Inrätta klientråd på socialtjänst

Nyligen inrättade Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ett patientråd, och intresset var stort att delta. För våra äldre invånare finns numera kommunala äldreråd som bevakar äldres intressen. Kommunernas socialtjänst (KST) kunde på liknande sätt inrätta klientråd anser vi från Mariehamnsliberalernas fullmäktigegrupp, och har därför lämnat in en motion om att våra representanter verkar för att förverkliga detta.

Medinflytande är viktigt och på olika håll är brukare och klienter, men även anhöriga med och utvecklar vården och servicen i sociala verksamheter. Samtidigt engageras såväl invånarna som klienter och även deras anhöriga i planeringen och utvecklingen av service och omsorg. Samtidigt som delaktigheten ökar kan anhöriga engageras som en viktig resurs att ta tillvara, och ett klientråd kan lyfta fram tankar om hur tjänster och verksamhet kan utvecklas både ur ett användarperspektiv såväl ur ett anhörigperspektiv.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp