DELA

Inkludera ungdomar i vår framtid

På Åland finns en framtidstro inom näringslivet med satsningar på gång och företag som både visar positiva resultat men även sådana som behöver nya ansatser för att utvecklas. Det viktigaste för ett fungerande åländskt näringsliv är att politiker ger möjligheter.

Möjligheterna för Åland är många om samhället liksom företagen även inkluderar ungdomar. I samhällets alla delar, från samhällsplanering till arbetsplatser behövs ett ungdomsperspektiv. Vi borde satsa mer på att utveckla utbildningsområden som vi är riktigt bra på till exempel handels- och sjöfartsutbildning, turism, idrott och musik, samt hålla fler inriktningar inom utbildningsenheterna och satsa på internationella linjer med utbyte till andra skolor, inte minst inom yrkes- och högskoleutbildningen. Hur skulle det vara med ett samarbete kring hållbarhets- och energiutveckling samt cirkulär ekonomi med Blekinge högskola, KTH och något tekniskt lärosäte i Finland eller öka möjligheterna att studera musik på distans?

För att skapa inflyttning via utbildning behöver vi tänka kreativt. Var vill unga bo, var kan vi skapa aktiviteter, kultur, idrott och mötesplatser för dem? Här har Mariehamn som centralort en stor roll att spela för att skapa nya campusområden och välkomna de som vill bo och studera hos oss. Men även samverkan mellan skolor på fasta Åland och skärgården bör ges möjligheter. Åland med korta sträckor, utvecklade cykelleder och omgivningar med natur och skärgård har alla förutsättningar att ge unga det välmående, utbildningstillfällen och chanser till jobb som de så väl behöver. Dessutom får Åland livskraft, inflyttning och positiva ringeffekter på köpet!

Erica Sjöström, lagtingskandidat för Centern