DELA

Ingen orsak vara upprörd

Landskapsregeringen och Finlands regering är överens om att vindkraften är en viktig naturresurs. Målet i den nationella handlingsplanen är att förnyelsebarenergi skall uppgå till minst 38% år 2020. Av den procenten skall vindkraften utgöra 6 %.

På Åland finns kunskapen, viljan och intresset att utveckla vindkraften och därtill finns naturligt goda förutsättningar. Vad är då mera naturligt än att göra gemensam sak? Från rikshåll är man villig att stöda projekt men vill av ekonomiska orsaker begränsa sitt åtagande, vilket också regeringen tydliggör i sitt lagförslag som för övrigt just nu processas i riksdagen. Landskapsregeringens lagförslag behandlas som bäst i lagtinget och innehåller inte de ekonomiska begränsningar som rikslagstiftningen är behäftad med. Det finns således ingen faktabaserad grund för Torsten Nordberg att vara upprörd.

Torsten Nordberg har de senaste åren kontaktat landskapsregeringen , både brevledes och med personliga besök, vid ett stort antal tillfällen. Ett flertal tjänstemän med olika specialkompetens inom områden som rättservice, europarätt och energifrågor har varit tillgängliga för informationsutbyte och diskussion. Även förvaltnings och utvecklingschefen har deltagit i diskussionen. Jag vågar påstå att förvaltningen har gjort sitt bästa för att besvara de frågor som ställts.

Efter att Torsten Nordberg gjort en anmälan till JK (justitiekanslern) har även han genomlyst processen och konstaterar i sitt utlåtande att hanteringen av ärendet inte föranleder några åtgärder.
Veronica Thörnroos C
Infrastrukturminister