DELA

Ingen ny läroplan i lusse

Undervisning enligt anpassad lärokurs i gymnasiet Ålands lyceum.
Landskapsregeringen har inte tagit bort eller förändrat några läroplansbestämmelser avseende möjlighet för ungdomar som haft anpassade lärokurser i grundskolan att komma in i Ålands lyceum. Om sådana möjligheter har nämligen inte skrivits några bestämmelser alls i några läroplansgrunder, alltså inte heller tidigare.

De studerande i ett Esbo-gymnasium som Lagerberg nämner, har enligt uppgift inte följt anpassade lärokurser i grundskolan. Det har funnits och finns studerande också i lyceet som diagnostiserats ha bland annat ADHD och Aspberger syndrom, som trots sina svårigheter kan följa lärokurserna i gymnasiet med olika individuella kompensatoriska åtgärder. Ålands lyceum har dock mycket begränsade stödresurser och har varken speciallärare eller assistenter.
Stina Colérus
Byråchef
Utbildnings- och kulturavdelningen
Gyrid Högman
Rektor
Ålands lyceum