DELA

Ingen nedskärning på Trobergshemmet

Personalen är vår viktigaste resurs, och det är mycket viktigt att dom mår bra och känner stolthet över sitt jobb och att dom räcker till. Därför är det glädjande att stadsstyrelsen beslutat att inte skära ner på Trobergshemmet. Olof Palme sa en gång: ”samhället är människans verk, om någonting är fel kan vi ändra på det.”Och någonting var på väg att gå fel i Mariehamns äldreomsorg. Trobergshemmets lokaler är anpassade för en viss bemanning, även nattetid. Och när socialförvaltningen aviserade att 9 ur nattpersonalen skulle bli 8, och senare 6, så reagerade personal och anhöriga starkt.

Vi har lyssnat på dem, diskuterat och satt oss in på djupet i verksamheten, och vad en nedskärning skulle innebära. Slutsatsen är att riskerna är stora och arbetssituationen inte hållbar om så skulle ske. Därför är det glädjande att stadsstyrelsen enhälligt gick in för att behålla bemanningen på dagens nivå. Socialdemokraterna har jobbat hårt för detta och det är fint att beslutet blev en gemensam signal från hela det politiska fältet. En signal om att vi värnar äldreomsorgen, och kvaliten på den ska vara hög.

För att vi inte ska få en liknande diskussion varje år så har vi även föreslagit att en utredning görs gällande bemanningen på Trobergshemmet. Vi är övertygade om att adekvat bemanning nattetid är 9 nattor, dvs en per avdelning, och en rörlig sjukskötare.

Sara Kemetter, stadsstyrelseledamot (s)

Tony Wikström, stadsstyrelseledmot (s)

Maria Antman, suppleant stadsstyrelsen (s)