DELA

Inga pengar för grundreparation av Västra hamnen i årets budget

Alarmklockan slogs för några veckor sedan av en socialdemokratisk ledamot i infrastrukturnämnden, som informerade oss, undertecknade, Karl-Johan Fogelström och Sara Kemetter, stadsstyrelseledamöter(s) om att pontonen ”Alex” inte besiktigats och underhållits sedan den införskaffades på 1980-talet. Vi informerades också om att många hål och sättningar uppstått i kajerna på senaste tid och att hela hamnen verkar vara i risigt skick.
Vi begärde därför att stadsledningen på kommande stadsstyrelsemöte skulle lämna en redogörelse över tillståndet i hamnen. Till yttermera visso säger avdelningschefen för hamnen, Leif Ahlqvist, i en tidningsintervju den 4 september att ”Görs ingenting (i hamnen) väldigt snart blir det väldigt stora problem. Det är så allvarligt att det inte går att skjuta upp”.

Till stadsstyrelsens möte den 5 september hade infrastrukturavdelningens direktör Kai Söderlund och avdelningschef Leif Ahlqvist kallats. Leif Ahlqvist ger en fyllig redogörelse med bl. a. fotografier tagna i vattnet under kajen. Vi blev alla mer eller mindre chockade av det vi fick se och höra.
Chockerande var också att konstatera att vare sig infrastrukturnämnden eller stadsstyrelsen informerats om tillståndet i hamnen sedan fotografierna togs i december 2011 och januari 2012. Stadsstyrelsen blev informerad först den 5 september i år och infrastrukturnämnden informerades på sitt möte den 11 september.
Infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson säger i en tidningsintervju den 13 september att rapporteringen kring hamnen varit ”fullständigt osaklig” och antyder (mycket fult) att socialdemokraterna skulle ligga bakom det hela. Absurda anklagelser som vi absolut tar avstånd ifrån. En offentlig ursäkt vore på sin plats!
Vi anser tvärtemot Roger Jansson att Nya Ålands nyhetsrapportering inte varit ”En journalistisk katastrof” utan att tidningen på ett förtjänstfullt och sakligt sätt informerat mariehamnarna och hela den åländska allmänheten om tillståndet i Västra hamnen.

Tvärtemot vad infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson påstår i en tidningsintervju den 13 september har inga särskilda medel för grundreparation av hamnen reserverats i stadens budget under åren 2011, 2012 0ch 2013. Noll euro alltså. Trots vetskapen om sakernas tillstånd.
Ser man i årets budget finns ingenting upptaget för detta budgetår. 150.000 euro finns upptaget för år 2014 och 150.000 euro för år 2015. I textdelen av budgeten för år 2013 står ”I hamnen finns ett omfattande behov av kontinuerligt underhåll av även övriga kajer och anläggningar”. Men, som sagt, inga medel anslagna för år 2013.
Några 300.000 euro för grundreparationer år 2013, som Roger Jansson påstår, finns således inte anslagna i årets budget. Anslaget för detta år är som sagt noll euro.
Inte heller i det utkast till budget för år 2014 för infrastrukturnämnden som nämnden behandlade den 11 september finns särskilda medel upptagna för grundreparation av hamnen år 2014. I textdelen i budgetutkastet skriver dock avdelningschef Leif Ahlqvist ”För att i fortsättningen kunna upprätthålla en god service för rederierna kommer det under 2014 att framarbetas en långsiktig underhållsplan. Behovet av underhåll uppskattas för närvarande till ca 1-1,5 miljoner per år”.

Vi upplever det som om den enda från stadens sida som modigt stått upp och rapporterat sakernas verkliga tillstånd är Leif Ahlqvist. Tyvärr har han till nu gjort det för döva öron. Varken infrastrukturdirektören eller stadsledningen har tagit informationen till sig och infrastrukturnämnden har hållits utanför.
Först nu då vi undertecknade lyft frågan om hamnens tillstånd upp i ljuset börjar man vakna och infrastrukturnämnden diskuterar nu enligt uppgift ett anslag på 600.000 euro för år 2014 för grundreparation av hamnen. (ansvarig avdelningschef anser att 1-1,5 miljoner per år behövs!). Problemet är att staden med sådana höjningar av kostnaderna får svårt att få kommande års budgeter att gå ihop.

Vi förstår därför mycket väl infrastrukturnämndens ordförandes, Roger Janssons, vånda – den moderatledda majoritetsgruppens politik med extrema neddragningar av nämndernas budgetramar kopplat till moderaternas aversion mot att öka stadens intäkter genom att höja skatterna – den politiken har nått vägs ände.
Vi är glada över att stadsstyrelsen, på socialdemokraternas initiativ, på mötet den 12 september enhälligt beslöt att en oberoende utredning görs över hamnens tillstånd.
Det duger inte att som Roger Jansson tro att han vet. Vi måste veta, med säkerhet, vilket tillstånd hamnen befinner sig i.
Karl-Johan Fogelström (s)
Sara Kemetter (s)