DELA

Inga fler förskott Olof!

Bäste Olof Erland, det är nog bättre att landskapsregeringen sköter diskussionerna med finansminister Jyrki Katainen.
Att, som du föreslår i ett öppet brev till finansministern, införa nya avräkningsförskott och avräkningstillägg för lån från staten till Åland är nog ingen bra idé. Då skulle systemet bli ännu ogenomskinligare och vi skulle binda upp oss ännu hårdare till Finlands ekonomi i stället för tvärt om.

Nu sanerar vi först landskapets ekonomi och använder likviditeten för att täcka underskotten under de tuffa år som vi har framför oss. Skulle det visa sig att lågkonjunkturen blir ännu värre än vi tror i dag och kassan inte räcker till så är det redigare att Åland lånar själv. Då framgår det tydligt i räkenskaperna hur stora lånen är och vad det kostar.
Kan vi anpassa vår offentliga kostym till en långsiktigt hållbar nivå och se till att villkoren för näringslivet är gynnsamma så bör vi också kunna få lika goda lånevillkor som staten.

Nu när de flesta är överens om att vi ska utvidga Ålands skattebehörighet bör vi koncentrera oss på det. Det kommer som vanligt att ta rätt många år innan vi är där. Därför är det bra att den åländske finansministern och landskapsregeringen vill arbeta för att höja klumpsummans storlek. Den frågan har aktualiserats av revisorerna, finansutskottet och lagtinget och av flera skäl, bland annat att befolkningen nu är 0,52 % (inte 0,45 %) av landets så borde en höjning vara omedelbart aktuell!
Med vänlig hälsning!

Tobben Eliasson (C)
finansutskottets ordförande