DELA

Inför ”kreativ eftermiddag”

Efter tio år i kommunstyrelsen i Sund, varav åtta år som kommunstyrelsens ordförande, står det nu klart att jag kandiderar för Moderat samling för Åland i lagtingsvalet den 18 oktober och förstås även i kommunalvalet i Sunds kommun.

En av hjärtefrågorna, förutom de klassiska med barn- och äldreomsorg och bildning, är att jag skulle vilja införa ”kreativ eftermiddag” för våra skolbarn och -ungdomar i årskurs 1-6 och högstadieskolorna på hela Åland. Det rör sig om en kombination av eftermiddagsverksamheten och fritidsledarnas verksamhet eventuellt som en del av skolverksamheten två-tre timmar efter skolans slut. I dag finns fem olika områden inom det kommunala som är fostrande och som finansieras via offentliga medel till största delen och avgifter:

1. Daghemsverksamheten

2. Skolverksamheten

3. Eftermiddagsverksamheten

4. Fritidsverksamheten (bibliotek, fritidsledare, ungdomsledare etc)

5. Den ideella verksamheten (idrott, kultur, ungdom via föreningarna/organisationerna etc)

De tre första är lagstadgad verksamhet medan de två sista är frivilligt åtagande för kommunerna, även om kommunerna får cirka 30 procent i stöd via landskapsandelarna för de två sista punkterna.

Den kreativa eftermiddagen ska vara ledarledd verksamhet i kommunal regi kompletterat med möjlighet att köpa in tjänster från tredje sektorn, ideella föreningar eller företag. Verksamheten kan bestå av rörelse varje eftermiddag och vardag, idrottsskola och specialidrotter, skapande verksamhet inom bland annat musik, dans, teater och konst samt experiment och ny teknik – kanske till och med läxläsning. Syftet är enkelt. Jag vill skapa världens bästa grund för våra barn och ungdomar inför livet.

Christer ”Krille” Mattsson

(MSÅ)