DELA

Inför kastreringstvång för frigående katter

Katter har i dag en exceptionell ställning i samhället – på gott och ont. Vi skulle knappast acceptera om hundar, hästar eller andra tamdjur rörde sig fritt i stan och på landet dygnet runt utan några gränser.

Friheten som våra katter får har dock ett pris – och här menar jag inte bara farorna ett liv som detta för med sig. Katter anses ”klara sig själva” och vara mindre beroende av människor än övriga tamdjur. Med andra ord känner sig en del kattägare inte lika ansvariga för sina katter som till exempel hundägare för sina hundar, och släpper ut katterna utan vare sig ID-märkning eller kastrering.

När en omärkt katt hittas sjuk eller skadad är det ingen som vet vem som äger djuret, ibland är det inte ens klart om katten alls har ett hem. Veterinärerna på Åland får in många skadade hittekatter och det är alltid lika svårt att besluta vilka insatser som ska göras om ägaren samt kattens bakgrund är okänt.

Könsmogna okastrerade katter som släpps ut förökar sig okontrollerat. Resultatet av detta ser vi i alla kattkolonier som finns runtomkring hela Åland. Kolonikatterna håller sig undan men de finns.

Lidandet för dessa kan vara mycket stort. Ändå är det bara några få eldsjälar som bryr sig om dessa djur (se även min insändare om kattkolonier med datum 31.7.). Deras jobb kommer dock inte att kunna vända situationen om inte lagen hjälper till genom att förbjuda okontrollerad förökning av djur samt införa märknings- och registreringstvång för frigående katter.

Kostnaderna för ägaren är överskådliga (cirka 150-250 euro för kastrering och chipmärkning/djur). Ingreppet är enkelt och kan göras redan på mycket unga individer, allt på ett och samma veterinärbesök. Naturligtvis behövs då även ett åländskt register där djuren registreras och som veterinärer och polisen har tillgång till.

Förvildade tamkatter är ett skam för vårt samhälle, vi måste höja kattens status och se till att ALLA ägare tar sitt ansvar!

ANNETT PFEIFER (LIB)

LAGTINGSKANDIDAT, LEGITIMERAD VETERINÄR