DELA

Igge Holmberg har utfört sitt uppdrag väl

Replik till Unga Högersinnades insändare i Nya Åland 23.12.
Fascismen är en våldsideologi vars härjningar genom tiderna har satt djupa spår i mänskligheten och i Europa. Om det är något som Igge Holmberg avskyr så är det rasism, fascism, kommunism och andra rörelser som bygger på våld, övergrepp och kränkningar mot människor. Att Holmberg ofta tar debatten mot främlingsfientlighet och intolerans är något han ska ha heder för. Han är också aktiv på nätet och är en röst mot nyfascister och nynazister, rörelser som tyvärr i dessa tider ökar och förstärks. Det är viktigt att det finns personer som säger ifrån, är uppmärksamma på dessa tendenser och som inte bara vänder bort blicken. Han bemödar sig om att ta kampen och rör sig på hemsidor som många av oss knappt vågar eller vill öppna. För detta ska han ha heder och respekt. För detta samt hans stora hjärta gentemot dem som är svaga och har det svårt, har han en plats i Ålands socialdemokrater.
Vad jag känner till är lagtingsledamot Holmberg inte någon anhängare eller sympatisör av AFA. Han ansåg det vara bra att de fanns på plats i Kärrtorp då våldet utbröt för att ställa sig emellan nynazisterna och de civila demonstranterna. Holmberg är medlem av Ålands lagting och stadsfullmäktige. Detta torde vara bevis för att hans arbete utförs inom demokratins ramar och inte är ”utomparlamentariskt”. Han fick i valet väljarnas förtroende och har utfört sina uppdrag väl.

Jag förvånar mig över Unga Högersinnades användning av ordet ”oliktänkare”. Oliktänkare är personer som förföljs på grund av att de har en annan uppfattning än landets regim. Jag hoppas att unghögern är uppmärksam på att de inte försvarar främlingsfientlighet, varken inom eller utanför demokratins ramar.
Camilla Gunell
Ordförande Ålands socialdemokrater