DELA

Idrottsparkens framtid frånÅID-friidrotts synvinkel

Från ÅID-friidrotts sida är vi glada att en grupp med flera äldre och yngre friidrottare engagerat sig i Idrottsparkens framtid. Det förs fram många logiska och genomtänkta synpunkter.

För vår del vill vi påpeka att vi alla är för att Åland skall ha ett mångsidigt idrottsliv där det skall finnas en plats för alla individer och grenar. För en del mänskor passar lagidrotter bäst och för andra individuella idrotter. Många ungdomar vill gärna ha ett lag och ett individuellt alternativ att växla mellan. Vi märker också hur viktig gruppen och sammanhållningen är för de flesta ungdomar även i våra led. Dessutom vill ungdomarna prova på olika grenar som kräver olika styrkor. Snabbhet, uthållighet, styrka och balans utvecklas i alla idrotter och grenar men i lite olika proportioner.

Vi har varit mycket nöjda med placeringen och tillgången till Idrottsparken. Dock kan vi se att de grenar som har sämre möjligheterna att träna tillsammans med de andra friidrottarna har svårt att locka utövare. Vår slutsats är att det är svårt att få en början när man inte kan göra det på sin vanliga träningsplats. För vår del betyder det att vi behöver en centralt placerad anläggning där man kan träna och tävla i samtliga av friidrottens grenar.

ÅID:s friidrottsutskott