DELA

I want my money back

Det är bra att lagtinget diskuterar den nya självstyrelselagens ekonomiska system. En sådan diskussion är vidare än egen beskattning. I want my money back krävde Margaret Thatcher av EU. Med samma krav vill jag att Åland ska få tillbaka sina statliga skattepengar från Finland. Sedan 1993 har vi fått del av Finlands intäkter enligt en statisk andel på 0,45. Ofta har vi också fått en flitpeng som varierat i storlek och som varit av marginell betydelse.

Jag är helt övertygad om att vi betalat mer i skatt och avgifter till Finland än vi fått tillbaka. Denna hemmafruekonomi är inte värdig den åländska autonomin som i övriga avseenden är stark och utvecklad. Jag tänker närmast på lagstiftningsmakten som är delad och irreversibel. Det betyder att Finlands riksdag inte ensidigt kan återta lagstiftningsbehörighet som en gång överförts till Åland.

Men den ekonomiska självstyrelsen behöver utvecklas. Det nuvarande systemet är inte bara helt avhängigt av hur bra Finland klarar sig ekonomiskt och hur stadsbudgetens struktur förändras utan systemet är otydligt, statiskt och oförutsägbart. Det är dags att tänka i nya banor.

Svårigheten i att ändra systemet ligger i att många finländare i ansvarsposition är rädda för att Åland ska utvecklas till ett skatteparadis och många på hemmaplan misstror lagtingets förmåga att hantera ett friare system särskilt om det innebär egen beskattning.

My money back skulle för Åland förverkligas genom att de statsskatter som uppbärs på Åland stannar på Åland. Det krävs en del tankemöda och politisk vilja att åstadkomma ett sådant system. Fördelen med detta är att systemet bygger på samma statsskatter som i riket. Den andra fördelen är att skatterna inte går via statsbudgeten. Ingen i Finland behöver hetsa upp sig på att Åland får ”en massa bidrag” från Finland. Den tredje vinsten med detta är att vi faktiskt vet vad vi generar i statsskatt och kan bättre förutse våra intäkter och bedriva en egen åländsk näringspolitik. Befolkningsökningen märks direkt i våra skatteintäkter.

De garantier vi har i gällande självstyrelsesystem ska vi kräva att ska kvarstå.

Egen beskattning är fristående från detta ekonomiska system. Beskattningen är en behörighetsfråga och diskussionerna om att frångå statsskatterna avgörs i framtiden genom lagtingets beslut eller lagtingets och riksdagens samstämmiga beslut beroende på hur den kommande självstyrelselagen kommer att se ut.

Barbro Sundback (S)

PS. Margaret Thatcher fick tillbaka pengar.