DELA

Hur skyddas barn i Eckerö skola?

I Ålandstidningen står att läsa att man i Eckerö funnit asbest i limmet som användes för att limma det nya golvet i gymnastiksalen på det gamla.

Hur är det möjligt Brage Eklund, eftersom det nya golvet lades in på 2000-talet och asbest varit förbjudet sen 1980-talet?

Vad kommer tekniska nämnden att göra för att skydda de barn och vuxna som vistas i skolan dagligen?

”Oroad förälder”