DELA

Hur mycket koldioxid släpper du ut?

Under sommaren dånar motorbåtarna förbi i farlederna, den ena fortare än den andra. Utanför mitt sommarställe är det ungefär en i minuten. Segelbåtar på väg till eller från Mariehamn går ofta för motor trots fin akterlig vind. Varför har man segelbåt om man inte seglar? Gemensamt för samtliga är att de släpper ut en massa miljöskadliga avgaser. Koldioxid är den mest dominerande men båtmotorer saknar avgasrening och släpper därför ut mycket kväveoxid direkt i det övergödda havet. Därtill kommer en massa oförbränt bränsle, mest från äldre utombordare men också från övriga motorer.

Hur mycket koldioxid producerar du i sommar? Har du koll? Känner du flygskam när du ska flyga? Har du motorbåt kan du glömma flygskammen, båten är mycket värre. Motorns effekt i hästkrafter ger en bra indikation på utsläppen. Väldigt grovt är koldioxidutsläppet i kilo av samma storleksordning som motoreffekten. Lite mer detaljerat så är utsläppen 70–80 procent av effekten. En 100 hästkrafters utombordare släpper ut 70–80 kilo koldioxid per timme. En 50 hästkrafters motor ger cirka 40 kilo per körtimme. Vet du inte hur många timmar du kör? Men du vet säkert hur mycket bensin du tankar? Varje liter ger 2,5 kilo koldioxid. En liter dieselbränsle ger 2,6 kilo. Drar din båt en liter per sjömil, så motsvarar det 51,4 liter per 100 kilometer för en bil. Det är ungefär som två långfärdsbussar. Ett fyrsitsigt sportflygplan drar ungefär 14 liter per 100 kilometer.

Ett kapitel för sig är de så kallade ”muskelbåtarna”, Poker Run-deltagare. De största ger ifrån sig uppemot ett ton koldioxid per timme! Men de är också extremt störande för alla andra. Boende i Nåtö-Järsö-området kan höra när de startar från Mariehamn, Östra eller Västra hamnen är sak samma, eller ända nerifrån Rödhamn. Några minuter senare låter det som ett startande jetplan när de kommer fram bakom en udde. Ingen hänsyn till omgivningen eller bullerstörningar. Speciellt populärt tycks det vara att terrorisera folk en stilla vacker kväll när man vill njuta av naturen. ÅMHM säger att det inte finns någon tillämpbar bullerparagraf, det är bara stadigvarande höga ljudnivåer som betraktas som störande. Jag skulle vilja påstå att ur medicinsk synpunkt är ett plötsligt och högt oljud mer störande och påfrestande.

Klimatkrisen skenar, nästan 50 grader i Kanada. Nya värmerekord hela tiden. Skogsbränderna blir fler och värre. I Antarktis smälter glaciärerna i rasande fart liksom i övriga världen. Uppvärmningen och den ökade koldioxiden i atmosfären ger inte bättre skördar men däremot både förödande torka och översvämningar. Lilla Åland kan inte ändra på utsläppen i stora världen, men vi tillhör faktiskt Europas värstingar. Var och en, enskild, företagare och politiker, borde tänka genom hur man kan minska sina utsläpp.

JAN GRÖNSTRAND