DELA

Hur många har missat screeningar?

I oktober 2020 sjösattes ett fyraårigt screeningprojekt för mag- och tarmcancer bland ålänningar i åldrarna 60-74 år, det vill säga med födelseår 1946-1960. I september i år, då elva månader av det första året gått utan att jag, född 1960, hade fått något test med posten, kontaktade jag Medimar, som för ÅHS:s räkning har hand om det praktiska utförandet. Därifrån fick jag svaret att jag själv måste kontakta magistraten för att kontrollera om det där fanns registrerat ett förbud mot direktadresserad reklam; enligt Medimar den sannolika förklaringen till varför jag inte funnits med i deras adressregister.

 

Jodå, visst har jag en gång i tiden begärt att ett sådant förbud skulle registreras i samband med mina personuppgifter. Däremot har det aldrig slagit mig att jag därmed skulle ha exkluderat mig inte bara som mottagare av oönskad reklam, utan även från samhälleliga hälso- och sjukvårdsinsatser! Särskilt inte när jag precis som alla andra alltid blir kallad till både PAPA-prov och mammografi.

Med anledning av det här har jag två frågor:

a) Hur många med mig har fallit bort ur målgruppen för screeningen? Enligt magistraten var det fler än jag som varit i kontakt av samma orsak, men knappast alla som blivit utan testkit.

b) Vad är det egentligen för adressregister man från Medimars sida använder sig av? ÅHS bör, såvitt jag inte är helt felinformerad, ha tillgång till samtliga adresser oberoende eventuella förbud mot direktadresserad reklam.

NINA BACKLUND