DELA

Hur länge ska det få hålla på?

Kaotisk, okontrollerad med snudd på farligt så ser vi på taxiverksamheten i Mariehamn för tillfälle. Trots otaliga påstötningar till landskapsregeringen och till polismyndigheten får vi inget gehör från våra beslutsfattare och övervakare. Och nyligen höll det på att sluta riktigt illa när en taxi körde med hög fart rätt över rondellen i Dalbo, bara turen gjorde att det inte slutade värre, chauffören och tillika näringsidkaren är nu misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och har fått en anmärkning för skatteförseelse eftersom fordonsskatten på taxibilen var obetald.

Hösten 2018 fick landskapsregeringen bakläxa från justitieombudsmannen för felaktig hantering vid utgivning av trafiktillstånd och ytterligare tre mål är på väg till justitiekanslern för utlåtande år 2019.

Ärenden som är på väg till justitiekanslern 2019.

• Felaktiga intyg som är inlämnat i samband med ansökan om taxitillstånd och som landskapsregeringen informerats om men inte vidtagit några åtgärder.

• Utgivning av tillstånd som enligt landskapsregeringens egna regelverk förfallit men näringsidkaren ändå startat upp. Ingen åtgärd från landskapsregeringen trots påpekan om felaktigt förfarande gjorts av Mariehamns Åkeriförening r.f.

• Landsorts taxins verksamhet i Mariehamn under helgerna.

Övriga brister som uppdaterats är: Obesiktade bilar, obetalda bilskatter, felaktiga försäkringar där bilen varit privatförsäkrad trots att den använts i yrkesmässig trafik. Rullstolstaxi med trasiga ramper som riskerar att skada kunden, trasiga baklyktor. Alkolås som man har kopplat förbi startsystemet, gäller taxibilar med skolskjutstillstånd och där alkolås är ett krav.

Släpkärra som saknat registreringsbricka men som ändå använts i yrkesmässig trafik. Fler bilar i trafik än man har trafiktillstånd. Uthyrning av taxibil med trafiktillstånd i Hammarland till åkeriägare i Mariehamn i flera veckor med påföljden att näringsidkaren i Hammarland inte har någon taxiverksamhet eftersom han inte har någon bil.

Ytterligare kan nämnas att när vi påpekat felaktigheterna och bristerna till tjänstemännen på landskapsregeringen så har vi fått till svar att de inget kan göra eftersom det är politiskt beslutat att inte vidta några åtgärder. I stället har de bett oss göra polisanmälan. Till saken hör att det inte är Mariehamns Åkeriförenings r.f. uppgift att agera som en övervakande myndighet utan det är polisens och landskapsregeringens sak att se till att lagen följs.

MARIEHAMNS
ÅKERIFÖRENING
STYRELSEN