DELA

Hur bemöter polisen människor med handikapp?

Jag har alltid funderat på vad polisen under sin utbildning får lära sej om att hantera folk med olika handikap som till exempel adhd, autism eller aspberger syndrom. På vilket sätt lär de sig att hantera folk med ovanstående handikapp? Det skulle vara intressant att läsa svar från polisen då jag själv personligen lider av aspergers syndrom och kämpar med de svagheter och beteenderubbningar den ger mej hela livet. Jag har personligen inte känt mej särskilt väl bemött av polisen på Åland. Jag ger inga detaljer om när och hur dessa tillfällen med poliskontakt har ägt rum.

Jag hoppas att polisen svarar på detta och att dom kan svara på ett så lättfattligt sätt som möjligt.

MAN MED ASPBERGER FÖDD 1982

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Polisens grundutbildning arrangeras i Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Utbildningen är en yrkeshögskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng och innehåller bland annat delområden för kompetenser som stöder polisarbetet, kompetens för övervaknings- och alarmverksamhet, brottsbekämpnings- och utredningskompetens samt utvecklingskompetens i samhällsäkerhet.

Läroplanen för polisen grundutbildning är offentlig och ligger tillgänglig för alla på nätet. Överlag kan noteras att olika kundgruppers specialbehov lyfts fram i utbildningen. Exakt hur det förverkligas gällande adhd, autism eller aspergers syndrom har jag inte kännedom om i dagsläge.

Ålands polismyndighet har inte i skrivandets ögonblick insikt i Polisyrkeshögskolans förverkligande plan, där undervisningsinnehållet på detaljnivå framkommer. För att få del av den informationen behöver man antingen vända sig direkt till Polisyrkeshögskolan eller vänta på att semesterperioden är över och myndigheten kan be om att få del av uppgifterna.

För att ta ställning till hur poliser här på Åland bemöter och behandlar kunder i olika situationer så behöver jag mera detaljerade uppgifter. Polisen handlar alltid utgående ur de lagar, regler och förvaltningsseder som existerar i samhället. Under det senaste året har polismyndigheten aktivt lyft fram såväl landskapets som polisens värdegrund som en stötesten i all verksamhet.

Inom polisverksamheten uppstår regelbundet situationer där förväntningarna mellan tjänsteinnehavare och kund känns jobbiga. Sådana situationer uppstår till exempel när patrullerade polisen redan har ett uppdrag och medborgare försöker närma sig i annat ärende, när polisen på grund av interna taktiska modeller och något i situationen gör att man väljer att förbereder sig för att möjligtvis möta motstånd och motpart läser in något annat i situationen, när tolkningar av lagen skiljer sig mellan enstaka tjänsteinnehavare och kund.

Listan på exempel kan förlängas. Det som däremot inte får ske, är att en tjänsteinnehavare på grund av attityd eller annan icke operativ orsak ger dålig service.

Som myndighetschef är det tråkigt att höra att det känts som om bemötandet varit dåligt. Den kundfeedback myndigheten får behandlas regelbundet internt för att utveckla polisens verksamhet.

Utan noggrannare uppgifter om i vilken situation bemötandet uppfattats som dåligt har jag svårt att ta ställning till om det i det här specifika ärendet är något som polisen bör förbättra sig på eller om arbetsomständigheterna varit sådana att kundkontakten blivit lidande.

JOHAN PAWLI

POLISMÄSTARE