DELA

Höjt hemvårdsstöd och flexiblare föräldrapenning

Mycket lite i valdebatten har berört barnfamiljerna, trots att det finns en hel del saker som bör förbättras.
En av dessa saker är att hemvårdsstödet måste höjas rejält så att det ska kunna utgöra ett ekonomiskt alternativ för en förälder att vara hemma. På så sätt minskar pressen på den kommunala barndagvården samtidigt som det öppnar för andra att komma i arbete.

En annan sak är att reglerna för föräldrapenningen måste göras mer anpassade till dagens samhälle. I nordiskt perspektiv släpar Finland efter övriga länder. En revision är på gång där man från finländskt håll sneglar på den isländska modellen där föräldrarna har 1/3-del var och sedan fritt kan välja under den resterande 1/3-delen av föräldraledigheten. Det är ett steg på vägen, men bäst vore det att gå in för den svenska modellen där föräldrarna mera fritt kan dela på föräldrapenningen, till och med dela på en vecka så att båda kan fortsätta jobba på deltid om såönskas. Dessutom kan föräldrar i Sverige ta ut föräldrapenningen tills barnet fyller åtta år.
Det här skapar frihet och flexibilitet, vilket gynnar alla!

Får jag väljarnas förtroende vill höja hemvårdsstödet och jag jobba för att landskapet trycker på regering och riksdag för att få till stånd en lagändring för en friare och mer flexibel föräldrapenning.
Sofie Roxbäck, (ObS),
kandidat i lagtings- och kommunalvalet i Hammarland