DELA

Höjda ÅHS-avgifter har andra förespråkare än socialdemokraterna

Runa Lisa Jansson svarar på min insändare genom att flytta fokus från ÅHS avgifter till dess organisation. Det är logiskt eftersom vi tydligen delar samma syn på sociala avgifter. De ska helst inte finnas och om de finns ska de vara låga eftersom de annars lätt blir ett ekonomiskt hinder för brukarna att utnyttja den service de är i behov av. Det är andra än socialdemokraterna som förespråkar höjda ÅHS avgifter.

Att ÅHS har många avdelningar har många negativa effekter. Precis som Runa Lisa Jansson tror jag att man ska se över organisationen för att effektivare utnyttja dess resurser. Under mitt år som ordförande för ÅHS inleddes arbetet med att ändra Gullåsen till en geriatrisk klinik. Förra styrelsen fortsatta arbetet med att sammanföra den geriatriska kliniken, rehab och den medicinska kliniken. Problemet med strukturella förändringar är att deras ekonomiska effekter märks sent i processen och ofta är effekterna mindre än förväntade. Men som sagt arbetet bör fortsätta.

Runa Lisa tar upp frågan om skillnader i sociala förmåner rörande färdtjänst och personlig assistans. För att råda bot på bristande likabehandling har förslaget om en gemensam Kommunal socialtjänst lanserats och en lag om KST föreligger. En sådan gemensam organisation löser säkert inte alla problem men den är en förutsättning för lika behandling och effektivare administration av social service på Åland.

Det är osakligt av Runa Lisa Jansson att ”häva ur sig” att socialdemokraterna tycker att personer med små inkomster på Åland har det bra. Däremot har vi försökt förbättra dessa pensionärers levnadsvillkor genom att införa allmän tandvård och ett lägre kostnadstak (125 euro) i fråga om ÅHS avgifter för de pensionärer som lever på garantipension. Det är säkert inte tillräckligt i varje enskilt fall men det skulle ha varit betydligt sämre för dem som berörs ifall inte dessa åtgärder vidtagits.

Om Runa Lisa Jansson har egna konkreta förslag på hur vi gemensamt kan förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer med små inkomster är de välkomna. Jag kan bedyra att motståndet till reformen i detta avseende inte finns hos socialdemokraterna.

Barbro Sundback
Pensionär