DELA

Höj lönerna i kvinnodominerade yrken!

Fina nyheter kunde man läsa om häromdagen. Kommunernas och välfärdsområden anställda i fastlandet får högre lönepåslag än man förväntade. De uppgiftsbaserade lönerna inom social- och hälsovårdsbranschen stiger med 20,9 procent åren 2022 till 2027. Tack vare detta minskar de kvinnodominerade branschernas lönegap jämfört med de mansdominerade branscherna. Men det fortfarande finns mycket att göra om vi vill att kvinnorna ska få jämställda löner med männen.

Nu förväntas väl Åland göra samma sak och omförhandla på minst lika stora löneökningar. Det går inte att vänta tills år 2025 när nästa förhandling sker. Om man inte höjer löner nu kan konsekvensen vara att fler väljer att jobba på fastlandet eller i de andra nordiska länderna eftersom lönen är bättre där. En annan konsekvens för är att pensionen blir betydligt lägre om lönerna inte stiger som på fastlandet.

Personalbrist inom vården och sociala sektorn har påtalats i flera åt utan arbetsgivaren gjort handlingsplaner eller åtgärdar. Vanligtvis om man har svårt att rekrytera och yrket är högt efterfrågat så höjer man lönen direkt. Men när det gäller många kvinnodominerade yrken fortsätter lönerna att vara låga trots skriande personalbrist. Om lönen inte höjs till en konkurrenskraftig nivå kommer det leda till längre vårdköer, större barngrupper inom barnomsorgen och sämre social service. Dessutom som följd i detta lämnar folk branschen eller jobbar sig sjuka.

En ordentlig löneökning är en bra början men det problematiken med alldeles för hög arbetsbelastning kvarstår, dåliga arbetsförmåner samt obekväma arbetstider. När de nya lagändringarna om småbarnspedagogiken samt socialvårdslagen trädde i kraft så innebar det även mycket mer administrativt arbete men lönen höjs inte för detta extra arbete. Mer stödfunktioner i form av administrativ hjälp behövs för att personalen ska hinna det sociala arbetet med klienter och barn.

En minskning av löneskillnaderna borde inte ses som en utgift utan som en investering i framtiden. Samtidigt gynnar det hela samhället. Egentligen är det enkelt: lika lön för likvärdigt arbete oberoende kön eller nationalitet.

KRISTINE DZENE (S), RIKSDAGSKANDIDAT

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp