DELA

Hjälper att ha en ideologi

I försäljningen av Edlagården har ideologierna fört åt helt olika håll. Socialdemokraterna anser att grundtryggheten ska skötas av samhället, inte av privata företag.

Det är inget fel på privat sektor men företagens vinstintresse ska inte styra allt.

Moderaternas ideologiska utgångspunkt är den motsatta, att det privata per definition gör saker bättre. Därför drev man med dåligt underlag igenom en försäljning på öppna marknaden, och de boende på Edlagården riskerar åka ut från sina hem.

Den som köper ett hyreshus för att göra affärer vill självklart ha ut en vinst. Det är inte fel i sig. För de boende på Edlagården blir det för dyrt.

Privatiseringar i offentlig sektor drivs av de borgerliga partierna med syfte att lätta på samhällets börda .

Det funkar inte alltid. Att privatisera är ibland helt enkelt fel, därför att det finns verksamheter som ska drivas för sin egen skull, inte för vinsten.

Vi socialdemokrater sätter tryggheten först.

Nina Fellman (S)