DELA

Hissar i gamla hus

I Mariehamns Pensionärsförening har hissar i gamla hus diskuterats efter det att flere invånare i staden tagit upp frågan.
Numera finns bra lösningar för olika hissanordningar.
Eftersom man nu vill att 95 % av äldre 75 år fyllda skall bo kvar i sin lägenhet är ju detta inte möjligt om hissar saknas i äldre hus, speciellt 3 våningar och högre. På Åland saknas lagstiftning för 3 våningshus.

I Finland ges i större städer 60 % som bidrag om husets ägare installerar någon typ av hiss.
På Åland ges 10% och få äldre hus har erhållit detta för över 3 våningar.
Många matutdelare via Röda Korsgården intygar hur svårt det är i vissa hus att nå högsta våningen då mat delas ut 5 ggr/vecka.
Därför har vi anhållit att möjliga åtgärder göres till kännedom för husägarna angående åtminstone enklare hissanordningar i husen.

Dessutom har vi anhållit att möjliga bidragsutredningar göres liknande de som finns i Finlands större städer till husägarnas kännedom.
Denna sak borde även utredas angående lagstiftning tillsammans med landskapsregeringen och ny lagstiftning övervägas för 3-våningshus.
Birgitta H Eriksson
ordförande
Inga-Britt Fagerholm
sekreterare