DELA

Herr Eckerman ”överkörd” av Finlands Fyrsällskap

Det påståendet i gårdagens Nya Åland är att starkt misskreditera flera hundra personers arbetsinsatser som i flera år arbetat ideellt på Märket för att rusta upp den tidigare nästan förfallna fyren. Ofta under direkt bedrövliga förhållanden.
Flera ålänningar har till Märkets fyr transporterat material och personer utan någon annan ersättning än det bränsle de själv bekostat. Var befann sig Ingvald Eckerman då? Sedan beklagar han sig för massmedia att han inte får leka i sin lilla koja som han tycker att tillhör honom!

Det finns inga pengar att hämta på Märket – tvärtom. Märkets fyr är nuförtiden en turistattraktion av stort värde för landskapet Åland och Finland. Det är också en arbetsplats för människor som vill bevara fyren för kommande generationer utan att de själv har någon ekonomisk nytta eller på annat sätt får någon ersättning för sitt arbete. Tvärtom betalar de själv för sina egna resor och därtill en summa för att understödja Finlands Fyrsällskaps ekonomi. Begriper inte herr Eckerman det?
Alla som arbetat på Märkets fyr kan kommunicera på svenska. Att finsktalande, som har finska till modersmål, pratar finska sinsemellan begriper tydligen inte Eckerman heller!

Om Ingvald Eckerman kan visa att det finns någon engagemangsvilja hos honom, och sitt lilla skjul, dra då på arbetskläder och far ut och jobba och demonstrera då någonting annat än avundsjuka.

Kaj Karrento
ålänning som vet hur det känns att mitt under varmaste sommar, på Märkets fyr, frysa bland fukt och mögel.