DELA

Hemömspremierna nära nog oförändrade

I messaspalten påstods att Ömsen höjt hemömspremierna kolossalt mycket. Påstående är horribelt. Under de senaste åren har vi knappt rört premierna. Däremot har vi glädjande nog kunnat ge en hel del extra rabatter förutom de vanliga rabattformerna.
Ett sätt att minska på betalningsbeloppet är att betala i en rat i stället för flera. Ett annat är att ordna betalning genom direktdebitering. Båda sätten premieras genom rabatter och det har visat sig att allt fler kunder väljer dessa bekväma och lönsamma betalningssätt. Trots att premietariffen är oförändrad kommer man billigare undan genom ett rationellt beteende.

Det blir förstås ännu billigare när man drar nytta av den bonus man tjänat in under skadefria år. Om man skulle drabbas av skada får man däremot betala lite mer nästa år genom att den intjänade bonusen minskar. Således inte för att premietariffen ändrar.
Hemömsförsäkringar med huvudförfallodag under ett års tid fram till och med slutet av juni rabatterades med ytterligare 25 procent i form av en s.k. ägarrabatt, där hälften av bolagets föregående årsresultat återbetalades till kunderna/ägarna.

Jämför man ett år där man har fått en stor ägarrabatt med ett annat år där ägarrabatten inte kommit ifråga bör den extra rabatten givetvis inte ingå i jämförelsen. Dessutom bör man i jämförelsen beakta om man använder eller inte använder rationella betalningssätt och därmed drar nytta av de rabatter som infördes när den gamla generella Ömsrabatten upphörde, samt om bonusen har förändrats på grund av skada.
Årsresultatet för 2009 verkar bli bra varför vi ännu en gång ser chansen att få ge återbäring till kunderna genom ägarrabatt. Om det finns oklarheter välkomnar vi direktkontakt så att vi får reda ut frågeställningarna.
Stefan Boman
Privatkundsansvarig
Ömsen