DELA

Hemläsning viktigast

Karin Erlandsson har rätt … men hon har också fel.

I onsdagens Nya Åland skrev Karin Erlandsson om hur viktigt det är med tillgång till ett fungerande skolbibliotek. Hennes syfte var att påpeka skillnader i skolbiblioteks verksamhet inom samma kommun. Så långt har hon rätt. Ett centralt placerat, öppet skolbibliotek är det optimala – på den fronten har Ytternäs skola haft tur. De andra skolorna i Mariehamn har inte samma utrymmen. Det är bara att konstatera.

Men Karin har fel när hon säger att ett fungerande skolbibliotek minskar betydelsen av föräldrarnas läsning. Det finns ingenting som kan minska vikten av att föräldrarna läser hemma för sina barn. Karin nämnde forskning som stöder det faktum att läsning är viktigt för elevernas framgång. Sant. Men det finns också många studier som tar upp behovet av läsning för barn 0-6 år, viktiga år innan skolstarten, och har här alla samma möjlighet. Åland kan verkligen vara stolt över sina fina kommunbibliotek. Där finns det hjälp och råd att hämta, gratis, för alla.

Fortsätt att argumentera för en jämnare tillgång till skolbibliotek på Åland Karin och tack för att du tog upp frågan. Men kom ihåg att det finns ingenting som ersätter hemläsningens betydelse. Ingenting. Det är viktigast av allt.

Elspeth Randelin

Projektledare: Läsfrämjande

Åland landskapsregering