DELA

Hemförsäkring borde väl gälla

Vi läste för en tid sedan om översvämningar i fastigheter vid Krokensvägen i Mariehamn. Orsaken var stopp i stadens avlopp vilket gjorde att avloppsvatten kom in i fastigheterna.

Stadens tjänstemän gjorde besiktningar under en tid och kom fram till att översvämningen berodde på att fastigheternas dämningshöjd ( höjden mellan fastighetens lägsta avloppsnivå och inkopplingspunkten till stadens avloppsledning) var felaktig. Tjänstemännen säger att dämningshöjden skall vara minst 1 meter och vid de aktuella fastigheterna är denna höjd för liten vilket gör att fastighetsägarna själva får stå för saneringskostnaderna. Även infranämnden godkände tjänstemännens utlåtande om ersättningarna utan en ända reservering.

Jag är själv född i fastigheten Krokensvägen 4 år 1952. Huset hade blivit färdigt några år tidigare. Fastigheten hade då septisktank vilken senare kopplades bort och avloppet gick då direkt till stadens avloppsledningar som fanns i Krokensvägen. Vad dämningshöjden var vid den tiden kan jag inte säga men det kan säkert tjänstemännen reda ut och samtidigt kan man reda ut vilket år den angivna dämningshöjden antecknades i anslutnings avtalet.

 

Man kan i alla fall konstatera att fastigheterna inte går att höja men däremot går avloppsledningarna att sänka, så att en riktig dämningshöjd uppfylls enligt dagen krav.

Eftersom staden inte tar på sig saneringskostnaderna så borde väl hemförsäkringarna gälla för ”plötsligt uppkomna skador” vilket hjälper fastighetsägarna med utgifterna. Försäkringsbolagen kan i sin tur processa mot staden om ersättning så att fastighetsägarna slipper detta. Man tänker onekligen i detta ärende på frågan om vem som kom först: ägget eller hönan ?

STEN-ÅKE HÄGGBLOM